ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ"คทช."

  ภูมิภาค

  ระนองโล่ง นายกฯสั่งปลดล็อคการใช้ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมือง

  นายกฯ ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) มุ่งเน้นการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมพื้นที่ทำกินแก่ประชาชน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และรับทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง

  14 ม.ค. 2565 เวลา 8:49 น.

  อสังหาริมทรัพย์

  กรมที่ดิน  มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน (คทช.) ลำพูน 

  กรมที่ดิน  มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน (คทช.) จ.ลำพูน แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินแต่ไม่เพียงพอ ช่วยให้มีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

  23 พ.ย. 2564 เวลา 10:32 น.

  อสังหาริมทรัพย์

  "กรมที่ดิน" ย้ำความสำเร็จ "คทช."  กระจายการถือครองที่ดิน

  กรมที่ดิน ย้ำความสำเร็จคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)   กระจายการถือครองที่ดิน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

  08 ม.ค. 2564 เวลา 2:48 น.

  การเมือง

  มท.1 ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนฯ

  เน้นย้ำให้ความสำคัญในการจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำ "ต้องใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับป่าได้"

  25 ก.ย. 2563 เวลา 7:03 น.