“ดิอาจิโอ” ลุยเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน ลด CO2 สู่บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล

22 ก.พ. 2566 | 08:20 น.

ดิอาจิโอ เดินหน้า ขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน ตั้งเป้าหมาย 10 ปี “SOCIETY 2030 : SPIRIT OF PROGRESS” ลดคาร์บอนในกระบวนการผลิตเป็นศูนย์ ตามแนวทาง SDGs ลดใช้พลาสติก ออกแบบบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT สานต่อเป้าหมายความยั่งยืนระยะ 10 ปี สู่ “ทศวรรษแห่งการลงมือทำ” หลังเป้าหมายความยั่งยืน 5 ปีสัมฤทธิผล ด้วยการมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคมต่อเนื่อง 3 ด้านหลัก ได้แก่ ส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบ ส่งเสริมความหลากหลาย และเป็นผู้บุกเบิกด้านความยั่งยืนทุกขั้นตอนการผลิต (Grain to Glass Sustainability) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน SDGs ขององค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายกับการเข้าถึงคน 1 พันล้านคน ในปี 2030 ด้วยการสื่อสารเรื่องการดื่มอย่างรับผิดชอบผ่านแบรนด์ต่าง ๆ และเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการดื่มแล้วขับของผู้ขับยานพาหนะจำนวน 5 ล้านคน

นายภูนีต นารัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) หรือ DMHT กล่าวว่า การขับเคลื่อนดังกล่าว ดิอาจิโอ ได้ให้ความสำคัญกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ การใช้พลังงานทดแทน 100% เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตโดยตรงให้เป็นศูนย์

รวมถึงการร่วมมือกับคู่ค้า ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทางอ้อมให้ได้ 50% ลดปริมาณการใช้นํ้าในการผลิตทุก ๆ เครื่องดื่มลง 30% ดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับนํ้าในชุมชนจำนวน 150 โครงงานทั่วโลก สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยจำนวน 150,000 ราย ด้วยความรู้และเทคนิคในการเพาะปลูกเพื่อปฏิรูปที่ดินและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ใช้วัสดุรีไซเคิล 100% ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของดิอาจิโอต้องสามารถรีไซเคิลได้

“ดิอาจิโอ” ลุยเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน ลด CO2 สู่บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล

 จาก “ทศวรรษแห่งการลงมือทำ” ดิอาจิโอได้นำเข้าสินค้าที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากวัสดุรีไซเคิล ที่มีความปลอดภัยมาจำหน่ายในประเทศไทย สานต่อโครงการรีไซเคิลขวดจอห์นนี่ วอล์กเกอร์ หลังการบริโภค โดยการนำขวดไปมอบให้กับบริษัท บางกอกฟลาวเออร์เซ็นเตอร์ จำกัด สำหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ เพื่อลดปริมาณขยะและสนับสนุนอุตสาหกรรมกล้วยไม้ไทยไปพร้อม ๆ กัน

ปี 2565 ดิอาจิโอ ได้ทำโปรเจ็กต์ยักษ์ระดับโลก “Keep Walking City” นำเรื่องของความยั่งยืนเบลนด์เข้ากับผลิตภัณฑ์ดิอาจิโอฯ JOHNNIE WALKER AIR-INK® LIMITED EDITION  ที่ใช้หมึกจากฝุ่นในการสร้างสรรค์ลวดลายบนขวด ผ่านการดีไซน์ของศิลปินจากกรุงเทพมหานครและอีก 5 เมืองดังของโลก เพื่อช่วยลดมลภาวะทางอากาศ พร้อมดึงศิลปินไทยรุ่นใหม่ร่วมสร้างความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม

ส่วนความร่วมมือตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ร้านค้า ไปจนถึงพันธมิตรต่าง ๆ อาทิ ดิอาจิโอ ร่วมมือกับ Pilot Lite จัดตั้งบริษัท Pulplex Limited เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มรูปแบบใหม่ที่ไม่มีการใช้พลาสติกแบบ 100% เป็นครั้งแรกของโลก โดยเปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบหลักคือกระดาษที่ผลิตจากไม้ ที่มีกระบวนการในการนำมาใช้อย่างยั่งยืน บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวเริ่มนำมาใช้กับจอห์นนี่ วอล์กเกอร์เป็นแบรนด์แรก โดยเริ่มวางจำหน่ายช่วงต้นปี 2564

นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับ ecoSPIRITS บริษัทเทคโนโลยีผู้ผลิตโซลูชันบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพรีเมี่ยม ดำเนินโครงการนำร่องใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เริ่มต้นด้วยแบรนด์สเมอร์นอฟ และกัปตัน มอร์แกน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งหวังขยายผลโครงการทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในอนาคต

นางสาวจรินี วงศ์กำทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ดิอาจิโอฯ กล่าวว่า ในปีนี้ดิอาจิโอ ได้จัดทำโครงการ ก้าวต่อไปไร้กล่อง STEP OUT OF THE BOX เลิกใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ เริ่มต้นจากแบรนด์ Johnnie Walker Red Label, Johnnie Walker Black Label และJohnnie Walker Double Black และหลังจากนี้ จะทยอยเลิกใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ในแบรนด์อื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น J&B Rare, Smirnoff Midnight Max, Benmore Four Casks, Golden Stag และ Bells

การยกเลิกการใช้กล่อบรรจุภัณฑ์ครั้งนี้ เป็นแคมเปญระดับโลก ที่มีเป้าหมายลดปริมาณขยะจากกล่องบรรจุภัณฑ์กว่า 183 ล้านชิ้นทั่วโลก ซึ่งจะช่วยลดปริมาณคาร์บอนได้กว่า 7,430 ตันต่อปี สอดคล้องกับเป้าหมายในการเป็นบริษัท Zero Waste

สำหรับประเทศไทย ดิอาจิโอตั้งเป้าลดมลพิษจากการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน 1 ล้านกล่อง ลดขยะจากการสังสรรค์จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน 1 ล้านกล่อง ใน 1 ปี และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนกว่า 2.5 ล้านกิโลกรัม ภายในระยะเวลา 10 ปี ผ่านความร่วมมือกับ EcoMatcher ในการปลูกป่า Keep Walking Forest 1 หมื่นต้น