เช็คระบบไฟจาก "โซลาร์เซลล์" มีกี่แบบ แตกต่างกันอย่างไร ดูเลยที่นี่

07 ก.พ. 2566 | 04:09 น.

เช็คระบบไฟจาก "โซลาร์เซลล์" มีกี่แบบ แตกต่างกันอย่างไร ดูเลยที่นี่ก่อนติดตั้ง ฐานเศรษฐกิจรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ให้แล้ว

"โซลาร์เซลล์" หรือหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังเป็นที่สนใจของประชาชน และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าไฟ 

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันค่าไฟถือว่าเป็นภาระค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูง โดยบ้านอยู่อาศัยต้องจ่ายอยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย

ขณะที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องจ่ายที่ 5.33 บาทต่อหน่วย ดังนั้น จึงต้องหาแนวทางในการประหยัดต้นทุน 

รู้จักโซลาร์เซลล์ 

หลังคา "โซลาร์เซลล์" เป็นพลังงานสะอาดที่รับมาจากแสงอาทิตย์และเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ด้วยกระบวนการ Photovoltaic Effect จากนั้นส่งไปยังอินเวอร์เตอร์ เพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ นำมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน  ช่วยลดค่าไฟฟ้าในบ้านและการลงทุนในระยะยาว 
 

สำหรับระบบแผง "โซลาร์เซลล์" จะแบ่งออกเป็น 3 ระบบ ประกอบด้วย

ระบบออนกริด (On-Grid System)

  • ระบบที่ต่อเชื่อมสายส่งการไฟฟ้า มีแผงโซลาร์เซลล์ต่อเข้ากับกริดไทอินเวอร์เตอร์ จากนั้นเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงมาเป็นกระแสสลับให้ใช้งานในบ้านได้ โดยระบบนี้จะเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงเป็นระบบที่บ้านหลายหลังนิยมติดตั้ง เพราะสามารถขายคืนให้การไฟฟ้าฯ ได้ อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะติดตั้งต้องขออนุญาตก่อนเสมอ

ระบบไฮบริด (Hybrid)

  • ข้อแตกต่างระบบนี้อยู่ที่การมีแบตเตอรี่มาสำรองพลังงาน เพื่อใช้งานในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ โดยกรณีที่ผลิตกระแสไฟฟ้ามากพอเกินกว่าการใช้งานแล้ว ระบบจะนำกระแสไฟฟ้าชาร์ตเข้าแบตเตอรี่ เพื่อนำไปใช้งานต่อในเวลาอื่น ซึ่งมีประโยชน์มากเมื่อบ้านใดที่ไฟตกบ่อยก็จะสามารถดึงเอาไฟฟ้าในแบตเตอรี่มาใช้งานได้

ระบบออฟกริด (Off-Grid System)

  • ระบบนี้การทำงานจะเหมือนกับ "ออนกริด" และ "ไฮบริด" คือจะรับพลังงานมาเข้าอินเวอร์เตอร์ หลังจากนั้นจะเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับมาใช้งานในบ้าน รวมถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าชาร์ตในแบตเตอรี่ด้วย แต่ข้อแตกต่างอยู่ตรงไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการติดตั้งไม่จำเป็นต้องขออนุญาตก่อน ดังนั้น ระบบนี้จึงเหมาะมากกับบ้านที่กระแสไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง