"บาฟส์" วอนทบทวนภาษีน้ำมันหนุนไทยขึ้นแท่น “ฮับการบินโลก”-ลดค่าตั๋ว

02 มี.ค. 2567 | 03:01 น.

"บาฟส์" วอนทบทวนภาษีน้ำมันหนุนไทยขึ้นแท่น“ฮับการบินโลก”-ลดค่าตั๋ว หลังเป็นปัจจัยที่กระทบต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อราคาตั๋วเครื่องบิน ขัดแย้งนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บาฟส์ (BAFS) เปิดเผยว่า การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน สำหรับเส้นทางในประเทศ เป็นปัจจัยที่กระทบต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ 

โดยจากข้อมูลล่าสุด จำนวนเที่ยวบินภายในประเทศลดลงถึง 2.9% ภายหลังมาตรการปรับภาษีน้ำมันเครื่องบินเมื่อปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อราคาตั๋วเครื่องบินในประเทศ และเป็นอุปสรรคในภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรมการบินในประเทศ 

และภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเมืองรอง ที่ไม่สามารถเติบโตได้มากเท่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งขัดแย้งกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่กำลังเดินหน้าขับเคลื่อนให้ไทยเป็น ศูนย์กลางการบินระดับโลก (Aviation Hub) ในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทฯเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการบินที่สำคัญของโลกตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาล และเชื่อมั่นในการสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบิน ด้วยการส่งเสริมการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน SAF (Sustainable Aviation Fuel) ในประเทศ 

ซึ่งบริษัทร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญ คือ กลุ่มบางจาก และมิตรผล รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการ และตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจ ได้ว่า SAF ที่บริษัทให้บริการจะมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พร้อมให้บริการแก่สายการบินต่าง ๆ นำพาภาคอุตสาหกรรมการบินรุดหน้าสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
 

อย่างไรก็ดี บริษัทมุ่งดันแผนการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยทุกมิติสู่การเป็น ศูนย์กลางการบินของภูมิภาค พร้อมตั้งเป้าหมายพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ติด 1 ใน 20 ของโลก โดยบทบาทหลักของบริษัทที่ผ่านมา คือ การส่งเสริมให้ตลาดการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเป็นไปอย่างเสรี เพื่อให้สายการบินต่าง ๆ ที่ใช้บริการในท่าอากาศยานหลักของไทย สามารถเลือกซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากผู้ค้าน้ำมันที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงของสายการบินลดลง

และได้รับบริการที่มีความปลอดภัยมากขึ้น จึงมั่นใจว่า จะสามารถตอบรับแผนการพัฒนาท่าอากาศยานในอนาคต เพื่อยกระดับให้ท่าอากาศยานของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับโลก และทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคต่อไปในอนาคต