"พลังงาน"ตั้งอนุกรรมการสางปมปัญหาผู้ได้รับผลกระทบก่อสร้างเขื่อนสิรินธร

28 ก.พ. 2567 | 07:13 น.

"พลังงาน"ตั้งอนุกรรมการสางปมปัญหาผู้ได้รับผลกระทบก่อสร้างเขื่อนสิรินธร ระบุมีการแก้ไขมางต่อเนื่อง ชี้มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน รวมถึงครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนมีเป็นจำนวนมาก

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ได้มีการการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรมชลประทาน สำนักงบประมาณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้แทนจากภาคประชาชน 

 

สำหรับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการสร้างเขื่อนสิรินธรนั้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ซึ่งก็มีการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน รวมถึงครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนมีเป็นจำนวนมาก จึงทำให้การแก้ไขปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นที่สิ้นสุด 

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาได้มีการแก้ไขปัญหาด้วยการเยียวยาโดยการจ่ายค่าชดเชย รวมทั้งการจัดสรรที่ดินทดแทนไปแล้วบางส่วน แต่ยังคงมีประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนและขอความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง 

อีกทั้งรัฐบาลชุดเดิมหมดวาระ ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิรินธรชุดใหม่ 
 

อย่างไรก็ตาม คาดว่าหลังจากการประชุมจะสามารถช่วยเร่งระยะเวลาในการแก้ปัญหาให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้เร็วขึ้น 

“กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังรวบรวมข้อมูลและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา แต่เนื่องจากเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อและมีความซับซ้อน คณะกรรมการฯ จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนผู้ได้รับผลกระทบที่ยังตกสำรวจอีกกว่า 3,000 ราย โดยจะใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเดียวกันในการสำรวจผู้ที่ตกหล่น ซึ่งได้มีการกำหนดให้ส่งรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 8,970 รายและหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณามาให้ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธุ์นี้เพื่อดำเนินการต่อไปอย่างรวดเร็ว”