เอกชน ชี้ "ค่าไฟงวดใหม่" ต้องไม่เกิน 3.99 บาท หลัง กกพ.เคาะเกือบ 5 บาท

29 พ.ย. 2566 | 09:46 น.

เอกชนชี้"ค่าไฟ"งวดใหม่ต้องไม่เกิน 3.99 บาท หลัง กกพ.เคาะเกือบ 5 บาท ระบุเป็นการประกาศตามหน้าที่ เชื่อว่าฝ่ายนโยบายจะไม่เลือกแนวทางที่ประกาศออกมาแน่นอน จะต้องไปปรับลดต้นทุน

"ค่าไฟ"งวดใหม่ (ม.ค.-เม.ย.67) เรียบร้อยจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ซึ่งระบุว่า ในการประชุมครั้งที่ 53/2566 มีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) 

และมีมติเห็นชอบให้ปรับค่าเอฟทีขายปลีกสำหรับเรียกเก็บในงวดเดือน ม.ค. - เม.ย. 2567 เท่ากับ 89.55 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 69.07 สตางค์ต่อหน่วย 
 

โดบเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.68 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เอกชนชี้"ค่าไฟ"งวดใหม่ต้องไม่เกิน 3.99 บาท หลัง กกพ.เคาะเกือบ 5 บาท

ต่อเรื่องดังกล่าวนายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า อัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่กกพ.ประกาศออกมา เป็นไปตามหน้าที่ของกกพ. 

อย่างไรก็ดี เชื่อว่าทางฝ่ายนโยบายจะไม่เลือกแนวทางที่ประกาศออกมาอย่างแน่นอน จะต้องไปปรับลดต้นทุนต่างๆ ตามที่ก่อนหน้านี้ทางฝ่ายเอกชนได้นำเสนอไปบ้างแล้ว เช่น

การจัดสรรก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยให้เหมาะสม ไม่ควรมีกลุ่มธุรกิจใดได้ประโยชน์มากกว่าประชาชน แนวทางการจ่ายหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จึงต้องรอดูการตัดสินใจราคาสุดท้ายของฝ่ายนโยบายจะเคาะออกมาเท่าไร เบื้องต้นตนมองว่า ไม่ควรเกินกว่าราคาค่าไฟในงวดปัจจุบันอยู่ที่หน่วยละ 3.99 บาท