เปิด 3 ทธศาสตร์ "GGC"รุกเพิ่มรายได้ธุรกิจใหม่-สร้างโอกาสโตสู่ความยั่งยืน

24 พ.ย. 2566 | 07:39 น.

เปิด 3 ทธศาสตร์ "GGC"รุกเพิ่มรายได้ธุรกิจใหม่-สร้างโอกาสโตสู่ความยั่งยืน เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ High Value Product กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ ควบคู่การรับมือกับ Business Landscape

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยว่า ภาพรวมแผนกลยุทธ์ของ GGC ยังคงมุ่งขับเคลื่อนองค์กรทางธุรกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์หลักทั้ง 3 ด้าน 

ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืนเข้มแข็ง ประกอบด้วย 

Enhance Competitiveness : รักษาความเข้มแข็งของธุรกิจปัจจุบัน อีกทั้งเตรียมความเข้มแข็งในองค์กร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับต่อสถานการณ์ที่กดดันต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการสร้างผลกำไรอย่างเต็มความสามารถเติบโต 

Growth Portfolio : ปรับ Portfolio ให้ชัดเจนสำหรับการลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ Bioenergy, Biochemical, Food Ingredients & Pharmaceutical ที่มีอัตราการเติบโตและความต้องการตามกระแสโลกและความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 

Sustainability Development : การดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG และได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจจาก Decarbonization 

สำหรับการสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น GGC ได้เตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็น High Value Product ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลายน้ำมากขึ้น (BioChemicals ) และมุ่งเน้นการเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารเสริม (Food Ingredients & Pharmaceutical) 
 

ซึ่งจะเป็น Portfolio ใหม่ ที่จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับแผนกลยุทธ์ระยะยาว จาก Business Landscape ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้ทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานที่มาจากกลุ่มธุรกิจใหม่ โดยให้มีสัดส่วนรายได้มากกว่า 50%

“GGC มุ่งมั่นในการเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมทั้ง 3 มิติ (Bio-Circular-Green Economy (BCG) Role Model) รวมทั้งพัฒนาการใช้พลังงานที่ไม่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไชด์ (Decarbonization Pathway) โดยบริษัทฯ ต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050”