svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ครม. ลดค่าไฟฟ้าเหลือ 3.99 บาทต่อหน่วย เริ่มรอบบิล ก.ย.66

18 กันยายน 2566

ครม. ปรับลดค่าไฟฟ้าเหลือ 3.99 บาทต่อหน่วย จากเดิมที่จะปรับลดเหลือ 4.10 บาทต่อหน่วย เริ่มรอบบิลเดือนกันยายน 2566 ด้าน รมว.พลังงาน เร่งกรมธุรกิจพลังงาน หาแนวทางลดราคาเบนซิน เฉพาะกลุ่มเปราะบาง

(18 ก.ย. 66) ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ว่า ที่ประชุม ครม. ได้รับทราบจาก นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ถึงการหารือกับทาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ในการ ลดค่าไฟฟ้า จาก 4.10 บาทต่อหน่วย เหลือ 3.99 บาทต่อหน่วย โดยให้มีผลในรอบบิลเดือน ก.ย. 66 นี้ ช่วยลดภาระประชาชน และช่วยลดต้นทุนภาคเอกชน

ด้านนายพีระพันธุ์ ระบุว่า วันนี้ได้เสนอเรื่องปรับลดราคาค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ครม. หลังจากที่ ครม. มีมติรับทราบแนวทางการปรับลดค่าไฟฟ้าของกระทรวงพลังงาน 

ที่จะลงเหลือหน่วยละไม่เกิน 4.10 บาท ในคราวการประชุม ครม. วันที่ 13 ก.ย. 66 โดย ครม. มีมติให้กระทรวงพลังงาน ดำเนินการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อหาทางลดค่าไฟฟ้าลงอีก

นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายก

ทั้งนี้หลังการหารือกับผู้บริหารของกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีความเห็นตรงกันว่าสามารถปรับลดค่าไฟฟ้าลงมาได้อีกในอัตราไม่เกินหน่วยละ 3.99 บาท หากเป็นนโยบายรัฐบาล โดย กกพ. จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

ส่วนเรื่อง ลดราคาน้ำมันเบนซิน นั้น นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ไปหาแนวทางปรับลดราคา หรือหามาตรการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มพิเศษที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเบนซินในการประกอบอาชีพโดยเร่งด่วนต่อไป