ข่าวดี! ปตท. ลดราคาก๊าซหุงต้ม-NGV ต่อ 3 เดือน ช่วยกลุ่มเปราะบาง

26 ธ.ค. 2565 | 23:11 น.

ข่าวดี! ปตท. ลดราคาก๊าซหุงต้ม-NGV ต่อ 3 เดือน ช่วยกลุ่มเปราะบาง ไปจนถึงเมื่อไหร่อ่านเลยที่นี่มีคำตอบ ระบุช่วยแล้วกว่า 23 ล้านบาท

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือปตท. เปิดเผยว่า ปตท. ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีก NGV สำหรับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ 13.62 บาท/กิโลกรัม ในโครงการเอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกันออกไปอีก 3 เดือน จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 รวมงบประมาณการช่วยเหลือตั้งแต่พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 1,200 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ ยังขยายระยะเวลาการช่วยเหลือส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม (LPG) ให้แก่กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่เป็นผู้มีรายได้น้อยตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนเงิน 100 บาท/คน/เดือน ต่อไป อีก 3 เดือน จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 

อย่างไรก็ดี ปตท. ได้ให้การสนับสนุนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นมา เป็นงบประมาณรวมกว่า 23 ล้านบาท

 

"ปตท. เตรียมความพร้อมบริหารจัดการพลังงาน มั่นใจประเทศมีพลังงานเพียงพอใช้ พร้อมส่งมอบของขวัญปีใหม่ ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน" 

 

นอกจากนี้ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปตท. เปิดให้เที่ยวชมศูนย์เรียนรู้ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. มีกิจกรรมมากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ กิจกรรมเที่ยว ช้อป ชิม ตลาดนัดป่าเลน Manggi Market ที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566 เวลา 10.00 - 15.00 น. 
 

โดยมีร้านค้าชุมชนกว่า 20 ร้าน จากชุมชนปากน้ำปราณ ผลิตภัณฑ์ป่าชายเลน ต้นไม้ เมล็ดพันธุ์ผัก ผักอินทรีย์ ชาสมุนไพร ปุ๋ยไส้เดือน และอีกมากมาย