"ธพ." สั่งผู้ค้าลดสำรองน้ำมันดีเซลเหลือ 0.3% รับช่วงเทศกาล

11 ธ.ค. 2565 | 03:31 น.

"ธพ." สั่งผู้ค้าลดสำรองน้ำมันดีเซลเหลือ 0.3% รับช่วงเทศกาล เหตุความต้องการใช้สูงจากการฟื้นตัวเศรษฐกิจ และเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยว่า จากภาวะความต้องการใช้น้ำมันสูงในช่วงเทศกาล โดยจากการฟื้นตัวเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดความต้องการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ 

 

ประกอบกับเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร และเทศกาลท่องเที่ยวประจำปี คาดว่าความต้องการใช้จะยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมกราคม 2566 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมีการเดินทางของประชาชนเป็นจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดภาวะน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตึงตัวดังกล่าว ธพ. จึงได้ดำเนินการหารือร่วมกับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 เพื่อแก้ปัญหาภาวะดังกล่าว 

 

จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมธุรกิจพลังงาน จึงให้ผู้ค้าน้ำมันสำรองตามกฎหมายกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็วออกมาจำหน่ายในอัตรา 70% ของปริมาณสำรองน้ำมันตามกฎหมาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 เพื่อให้มีน้ำมันดีเซลหมุนเร็วไหลเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้น จำนวน 219 ล้านลิตร ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันจนถึงช่วงเวลาดังกล่าว 

 

"ปกติสำเร็จรูป (ดีเซล) สำรอง 1% แต่ตอนนี้ดึงออกมา 70% (0.7) เท่ากับว่าเหลือสำรองดีเซล 0.3% กรณีนี้ใช้เฉพาะดีเซล น้ำมันสำเร็จรูปอื่น ยัง 1% เท่าเดิม" 

 

ทั้งนี้ กรมขอยืนยันว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้มีปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นในระบบเพียงพอต่อความต้องการ แต่เนื่องจากการทยอยขนส่งไปสู่พื้นที่ต่างๆ อาจต้องใช้เวลา จึงขอความร่วมมือให้ผู้ค้าน้ำมันเร่งขนส่งน้ำมันไปยังคลังน้ำมันและสถานีบริการอย่างต่อเนื่องและเป็นไปโดยเร็วที่สุด 
 

"กรมธุรกิจพลังงาน จะบริหารสถานการณ์ดังกล่าวให้ดีที่สุดและไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน พร้อมทั้งจะติดตามและประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลามาตรการข้างต้น ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 จะดำเนินการเก็บสำรองกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็วกลับคืนสู่ระดับเดิมตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566"