svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"กทม.-รฟท.-กฟผ." รุกปลูกต้นไม้ 750 ต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ลดฝุ่น

22 มีนาคม 2566

"กทม.-รฟท.-กฟผ." รุกปลูกต้นไม้ 750 ต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ลดฝุ่น เดินหน้าโครงการบูรณาการปลูกต้นไม้ระยะทาง 200 เมตร ที่ว่างริมถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ย่านบางพลัด ต่อยอดเป็นสวนสาธารณะยาว 1 กิโลเมตร

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม. ได้ดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.

ทั้งนี้ เพื่อดำเนินโครงการบูรณาการการปลูกต้นไม้ล้านต้นของ กทม. และโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม โดยมุ่งหวังในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างกำแพงธรรมชาติกรองฝุ่น รวมถึงต่อยอดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาการลอบทิ้งขยะ

"กทม. ได้ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ส่วน กฟผ. ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม 1 ล้านไร่ ซึ่งเป็นเรื่องปลูกต้นไม้เหมือนกัน จึงมาร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง เพราะเมืองจะดีขึ้นได้เราต้องร่วมมือร่วมใจกัน"

สำหรับพื้นที่บริเวณที่ว่างริมถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ แต่เดิมเป็นกองขยะ เขตบางพลัดจึงได้พัฒนาเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ ซึ่งมองว่าในอนาคตควรปลูกเป็นแนวยาวเพื่อพัฒนาให้เป็นทางเดินออกกำลังกาย สร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน 

รวมถึงช่วยกรองฝุ่นต่าง ๆ ซึ่งเขตบางพลัดเป็นเขตที่ปลูกต้นไม้ยืนต้นมากถึง 40% แม้ในวันนี้จะมีการปลูกไม้ยืนต้นอย่างต้นตะแบกที่ออกดอกสีม่วงสวยงามแล้ว ยังมีแนวคิดในการปลูกต้นไม้ยืนต้นให้มากขึ้น เช่น ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นเหลืองปรีดียาธร เพราะจะออกดอกสวยงาม ทั้งสีชมพูและสีเหลืองด้วย

กทม.-รฟท.-กฟผ. รุกปลูกต้นไม้ 750 ต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ลดฝุ่น นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กล่าวว่า พื้นที่ว่างริมถนนทางเลียบรถไฟสายใต้ เขตบางพลัด ประสบปัญหาการลอบทิ้งขยะเป็นปริมาณมากก่อให้เกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษทางกลิ่น ไฟไหม้ และขยะล้นออกมาบนผิวการจราจร สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนผู้สัญจรและผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง 

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาสำนักงานเขตบางพลัดจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดเก็บและขนย้ายขยะ ซึ่งสามารถจัดเก็บได้ปริมาณมากถึง 208 ตัน จากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ระยะที่ 1 จำนวน 748 ต้น ระยะทาง 300 เมตร 

ล่าสุดเป็นการดำเนินการในระยะที่ 2 ปลูกต้นไม้จำนวน 750 ต้น แบ่งเป็นต้นตะแบกซึ่งเป็นไม้ยืนต้น จำนวน 50 ต้น ต้นทองอุไรซึ่งเป็นไม้พุ่มขนาดกลางจำนวน 200 ต้น และต้นชบาซึ่งเป็นไม้พุ่มเตี้ยจำนวน 500 ต้น ระยะทาง 200 เมตร 
 

โดยได้กำหนดเป้าหมายการปลูกต้นไม้ในอนาคต บนที่ว่างริมถนนเลียบทางรถไฟสายใต้แห่งนี้ เป็นระยะทางรวมกันประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เป็นสวนสวย หรือสวน 15 นาที ของเขตฯ ต่อไป

น.ส.นพวรรณ กาญจนะวรรณ รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. มีโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม 1 ล้านไร่ ในพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายมุ่งสู่ EGAT Carbon Neutrality ในปี 2593 และเป็นยุทธศาสตร์ สร้างความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานที่มีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

โดยวางหลักการปลูกป่ารวมงานดูแลบำรุงรักษาไว้ระหว่างปี 2565 – 2574 ซึ่งจะช่วยดูดซับและกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่า 1.2 ล้านตันต่อปี และคาดว่าจะสามารถดูดซับและกักเก็บคาร์บอนได้ทั้งสิ้นประมาณ 23.6 ล้านตัน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ