“บลูพอร์ต หัวหิน”เชิญร่วมประกวดการแข่งขัน “ไหว้ครูมวยไทย” ประจำปี 2566

14 ม.ค. 2566 | 03:10 น.

ศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดการแข่งขัน Bluport Waikru Muay Thai 2023 รายการ“บลูพอร์ต ไหว้ครูมวยไทย ประจำปี 2566” ทั้งชาย และ หญิง ในวันที่ 28 ม.ค.นี้


ศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมแข่งขันการประกวด Bluport Waikru Muay Thai 2023 การประกวดไหว้ครูมวยไทย รายการ “บลูพอร์ต ไหว้ครูมวยไทย ประจำปี 2566” ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

สำหรับการสมัครเข้าแข่งขันมี 2 ช่องทาง คือ ช่องทางที่ 1 สมัครด้วยตนเอง ที่เดอะเลเจนด์อารีน่า ชั้น 3 ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน และ ช่องทางที่ 2 สมัครทางออนไลน์ 


ทั้งนี้ ประเภทรุ่นการแข่งขัน คือ อายุไม่เกิน 14 ปี ชาย และ หญิงประชาชนทั่วไป ชาย และ หญิง รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา  2,500 บาท รองชนะเลิศ

                           “บลูพอร์ต หัวหิน”เชิญร่วมประกวดการแข่งขัน “ไหว้ครูมวยไทย” ประจำปี 2566

อันดับ 2  ได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท
และเพื่อให้การประกวดไหว้ครูมวยไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทางผู้จัดการแข่งขัน จึงกำหนดระเบียบการแข่งขันไว้ดังนี้
ข้อที่ 1 รายการ


การประกวดไหว้ครูมวยไทย “บลูพอร์ต ไหว้ครูมวยไทยประจาปี 2566”

ข้อที่ 2 รุ่นการประกวด

-รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย/หญิง)

-รุ่นประชาชนทั่วไป (ชาย/หญิง)

ข้อที่ 3 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

-ผู้ประกวดต้องมีอายุตามที่กำหนดในแต่ละรุ่น (ใช้ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วย พ.ศ.เกิด)

-ผู้ประกวดสมัครแข่งได้เพียงรุ่นเดียว

-ผู้ประกวดจัดส่งในนามบุคคลหรือในนามสังกัดอื่นๆ ได้ไม่จำกัด

ข้อที่ 4 ข้อบังคับการไหว้ครู รำมวยไทย
ประเภท ชาย

4.1ผู้ประกวดชายต้องไหว้ครู รำมวยไทย ตามรายละเอียด ดังนี้

1.บูชาครู

2.กราบเบญจางคประดิษฐ์

3. ท่ากอบพระแม่ธรณี

4. ท่าถวายบังคม

5. ท่าเทพพนม พรหมสี่หน้า

6. ท่าหงส์เหิร

7. ท่าตัดไม้ข่มนาม

8. ท่าย่างสุขเกษม (ขุนพลกรายทวน 8 ทิศ)

9. ท่าพุ่งหอกโมกศักดิ์

10. ท่าครุฑแหวกเมฆ

11. ท่าพระรามแผลงศร

12. ท่าขุนแผนฟันม่าน

13. ท่าคุมเชิงครูดูดัสกร

4.2 ผู้เข้าประกวดหญิงต้องไหว้ครู รามวยไทย ตามรายละเอียด ดังนี้

1. บูชาครู

2. กราบเบญจางคประดิษฐ์

3. ท่ากอบพระแม่ธรณี

4. ท่าถวายบังคม

5. ท่าหงส์เหิร

6. ท่าสาวน้อยประแป้ง

7. ท่าตัดไม้ข่มนาม

8. ท่าย่างสุขเกษม (ขุนพลกรายทวน ๘ ทิศ)

9. ท่าพญางหงส์

10. ท่าเมขลาล่อแก้ว

11. ท่าพระรามแผลงศร

12. ท่าหนุมานถวายแหวน

13. ท่าคุมเชิงครู

4.3 ใช้เวลาการแข่งขัน 5-6 นาที เกินได้ไม่เกิน 30 วินาที หลังจาก 30 วินาที ทุก 5 วินาที หัก 1 คะแนน

4.4 ผู้ประกวดต้องจัดเตรียม แฟลชไดร์ฟ (Flash Drive) เพลงประกอบไหว้ครู รำมวยไทย มาในวันประกวด

4.5 ผู้ประกวดต้องแต่งกายเหมาะสมกับการไหว้ครู รำมวยไทย

4.6 ผู้ประกวดทุกคนต้องรายงารตัวก่อนเริ่มการประกวดคนแรก จำนวน 30 นาที

ข้อที่ 5 กาหนดวันรับสมัครและวันแข่งขัน

5.1 กาหนดวันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 20.00 น. ณ ศูนย์กีฬาเดอะเลเจ้นด์ อารีน่า ชั้น 3 ศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

5.2 กำหนดวันประกวด วันเสาร์ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ณ ลาน Bluhall ชั้น1 ศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

5.3 กำหนดประชุมผู้เข้าร่วมประกวด วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.๐๐ ณ ลาน Bluhall ชั้น1 ศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อที่ 6 รางวัลการประกวด ทุกรุ่น
- ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านได้รับประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมประกวดไหวครู รามวยไทยทุกท่าน

6.1 ชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 3,๐๐๐ บาท

6.2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 2,5๐๐ บาท

6.3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 1,๐๐๐ บาท

ข้อที่ 7 ระเบียบการประกวด ให้ใช้ระเบียบการประกวดไหว้ครู รามวยไทย จนเสร็จสิ้นการประกวด ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะประท้วงผลการตัดสินไม่ได้
ส่วนกำหนดการการประกวดไหว้ครูมวยไทย รายการ“บลูพอร์ต ไหว้ครูมวยไทย ประจาปี ๒๕๖๖” เป็นดังนี้

11.00 น. ผู้เข้าประกวดลงทะเบียน ณ ชั้น 1 ลาน บลูฮอลล์ ชั้น๑ ศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหิน ประชุมผู้เข้าประกวด และ แจ้งลาดับการประกวด

11.30 น. เริ่มการประกวดไหว้ครู รำมวยไทย ตามลาดับ

17.00 น. พิธีประกาศผล และ พิธีมอบรางวัล

                  “บลูพอร์ต หัวหิน”เชิญร่วมประกวดการแข่งขัน “ไหว้ครูมวยไทย” ประจำปี 2566