“สุวัจน์”ชวน เดิน วิ่ง 100 ปีราชภัฏโคราช ส่งเสริมท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

05 ม.ค. 2566 | 14:47 น.

“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” ชวน “เดิน-วิ่ง 100 ปี ราชภัฏโคราช ร่วมพลังโคราชเมืองกีฬา-ส่งเสริมการท่องเที่ยว-กระตุ้นเศรษฐกิจโคราช

 

วันที่ 5 มกราคม 2566 ณ NRRU STADIUM มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเดิน-วิ่ง “NRRU 100th Anniversary RUN 2023” ร่วมพลังขับเคลื่อนโคราชเมืองกีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจโคราช 

 

โดยมี ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี, ผศ.ดร.สุดาใจ โล่งนิชชัย ที่ปรึกษาอธิการบดี นายมนตรี จงวิเศษ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครนครราชสีมา นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมทีมคณะบริหาร ส.ท, ส.จ.พรรคชาติพัฒนากล้า ร่วมกับคณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมด้วย


นายสุวัจน์ กล่าวว่า ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีอายุครบ 100 ปี ตั้งแต่สมัยเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู แล้วมาเป็นสถาบันแล้วก็มาเป็นมหาวิทยาลัย ภารกิจหลักมหาลัยราชภัฏ คือ การที่จะมีส่วนร่วมสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นนอกเหนือจากงานทางด้านวิชาการ แล้วคิดว่า 100 ปีที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม จนกระทั่งเป็นจังหวัดที่ถือว่ามีพื้นฐาน มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี 

                                “สุวัจน์”ชวน เดิน วิ่ง 100 ปีราชภัฏโคราช ส่งเสริมท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

ในโอกาสครบรอบ 100 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “NRRU 100th Anniversary RUN 2023” ถือว่าเป็นการ kick off ของโปรแกรมของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 


1.เป็นการขับเคลื่อน โคราชเมืองกีฬา ด้วยการเชิญชวนประชาชนทั่วไป ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มาออกกาลังกายด้วยการเดิน-วิ่งเพื่อ สุขภาพ


2.เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา เช่น วัดพระนารายณ์ ศาลหลักเมือง อนุสาวรีย์ย่าโม วัดพายัพ เป็นต้น โดยกำหนดให้นักวิ่งวิ่งผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ


3.เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเมืองโคราชทั้งในส่วนของการคมนาคมขนส่ง โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ร้านจาหน่ายของฝากของที่ระลึก


“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานเดิน-วิ่ง “NRRU 100th Anniversary RUN 2023” ในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะประกาศให้ประชาคมรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยในการทำงานที่เข้มแข็งเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งศตวรรษ และเชิญชวนให้ประชาคมมาร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” นายกสภาฯ กล่าว


พร้อมกับย้ำว่า ภารกิจต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจะมีต่อไปนั้น จะต้องสอดคล้องกับพื้นฐานของโครงการในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา เช่น พื้นฐานของจังหวัดนครราชสีมาต่อไปนั้น จะต้องเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวอย่างแน่นอน 


เพราะโคราชมีโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐ มีรถไฟความเร็วสูง มีมอเตอร์เวย์ต่อไปคนจะมาโคราชก็ไม่ใช่ 4 ชั่วโมงแล้วอาจจะเหลือชั่วโมงกว่า ถ้ารถไฟความเร็วสูงเสร็จ ความเร็วสูงก็คือวิ่งประมาณร้อยกว่ากิโลต่อชั่วโมง ก็อาจจะเหลือแค่ชั่วโมงสิบนาที ฉะนั้น ต่อไปนักลงทุน นักท่องเที่ยวจะมาโคราชมากขึ้น 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏก็มองแล้วว่าต่อไป เอาเรื่องท่องเที่ยวเป็นแกนหลัก ในเรื่องของการวางโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคม 

                                “สุวัจน์”ชวน เดิน วิ่ง 100 ปีราชภัฏโคราช ส่งเสริมท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ
อย่างตอนนี้ที่ราชภัฏได้ทํามาตลอดก็คือ โครงการของอุทยานธรณีโลก นครราชสีมาได้รับการพิจารณาการประเมินเป็น UNESCO Global Geopark ของที่ประชุมสมาชิกสภาจีโอพาร์คโลก ณ สตูลยูเนสโกโกลบอลจีโอพาร์ค โดยทาง UNESCO จะประกาศผลการรับรองอย่างเป็นทางการ ในเดือนเมษายน 2566 ก็จะเป็นเป็นข่าวใหญ่ ข่าวดีของประเทศไทย


และนี่คือ อีกบทบาทหนึ่งของมหาลัยราชภัฏ ในการที่จะเข้าไปบริหารอุทยานธรณีโลกโดยเชื่อมโยงกับมรดกโลกที่เขาใหญ่ เชื่อมโยงกับแหล่งสงวนชีวมณฑลที่สะแกราช ก็เหมือนเป็นยูเนสโก้ รูทติ้ง ทางด้านการท่องเที่ยว ฉะนั้น มหาวิทยาลัยราชภันครราชสีมา จะพัฒนาอะไรต่อไป นอกเหนือจากงานทางด้านวิชาการแล้ว เราก็จะดูจุดแข็งของเมืองนครราชสีมาด้วยว่าในการเติบโตต่อไป มหาวิทยาลัยจะมีส่วนอะไรในการที่จะตอบสนองพื้นฐานในอนาคตต่อไป 

                               “สุวัจน์”ชวน เดิน วิ่ง 100 ปีราชภัฏโคราช ส่งเสริมท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้าน ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า ประเด็นที่จะพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เบื้องต้นคือ 1.การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เราปรับโฉมใหม่ มีการทบทวนและสร้างต้นแบบแต่ละพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องมีนวัตกรรมลงพื้นที่ จึงจะถือได้ว่า เราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 


2.เรื่องของทริปเปิลคราวน์ (Triple Crown) เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยจะร่วมมือกับจังหวัดกับททท. กับภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําเรื่องนี้ ซึ่งตอนนี้เราจัดงบประมาณลงพื้นที่ที่อำเภอขามทะเลสอ 10 ล้านบาท ฉะนั้น เรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องหลักของมหาวิทยาลัยที่จะพลิกโฉม 


ส่วนเรื่องการเรียนการสอนตอนนี้เราพลิกรูปแบบใหม่ว่า กลุ่มเป้าหมายในการเรียนการสอน ที่จะรับมาเป็นนักศึกษาไม่ใช่เฉพาะเด็ก ม.6 แต่จะเป็นประชาชนทั่วไปจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไลฟ์ long learning ยูนิเวอร์ซิตี้ หรือ รูปแบบหลักสูตรจะเปลี่ยนใหม่ พลิกโฉมใหม่ ตอนนี้ทําไปหลายหลักสูตรแล้ว


“จะพลิกโฉมเรื่องของการปฏิรูปการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้เด็กมีงานทําในระหว่างเรียน ที่เรียกว่า โครงการสหกิจ ซึ่งจะซัพพอร์ตกันในเรื่องนี้ ฉะนั้น รูปแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไม่ได้เน้นเฉพาะวิชาชีพทางด้านครู แต่ตอนนี้มีการเสริมในเรื่องของทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ล่าสุด เปิดคณะพยาบาลศาสตร์ก็ได้รับความนิยมมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ได้เป็นแค่มหาวิทยาลัย เราจึงใช้สโลแกนว่า Beyond the University คือเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย” อธิการบดี กล่าว


ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีกำหนดจัดงาน NRRU 100th Anniversary Run 2023 ขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2566 ซึ่งกิจกรรม ประกอบด้วย NRRU Fun run ระยะ 5 กิโลเมตร  เส้นทางภายในมหาวิทยาลัย ปล่อยตัวในเวลา 05.30 น.  , NRRU Mini marathon ระยะ 10 กิโลเมตร เส้นทางวิ่งเข้าสู่ตัวเมืองนครราชสีมา ปล่อยตัวในเวลา 05.00 น. และวิ่งสะสมระยะทาง (Virtual run) 


พร้อมกันนี้ยังมีโล่รางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1 , รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลพิเศษ ประเภทวิ่งแฟนซี ผู้ที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก NRRU 100th Anniversary Run 2023เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 มกราคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : 100th NRRU RUN