“พัชรวาท” สั่งจัดทีมกู้ภัยมลพิษฉุกเฉิน ช่วงสงกรานต์ ห่วงก๊าซแอมโมเนียรั่ว

12 เม.ย. 2567 | 08:35 น.

คพ. เตรียมทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน รับมือสถานการณ์ด้านมลพิษช่วงเทศกาลสงกรานต์ เตือนโรงงาน-ผู้ประกอบการระมัดระวังอุบัติภัยสารเคมี เฝ้าระวังพิเศษเหตุการณ์รั่วไหลของก๊าซแอมโมเนียจากโรงงานผลิตน้ำแข็ง วงหน้าร้อน และวันหยุดยาว

นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยการเกิดอุบัติภัยสารเคมีในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ คพ. จัดเตรียมทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล.) พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์มลพิษในภาคสนาม และห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ณ ที่ตั้ง กรมควบคุมมลพิษ (ส่วนกลาง) ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1-16  ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและให้คำแนะนำทางวิชาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

“พัชรวาท” สั่งจัดทีมกู้ภัยมลพิษฉุกเฉิน ช่วงสงกรานต์ ห่วงก๊าซแอมโมเนียรั่ว

นางสาวปรีญาพร กล่าวอีกว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน สถานประกอบการต่าง ๆ จะหยุดทำการหรือลดการผลิตเพื่อให้พนักงานกลับภูมิลำเนา ประกอบกับเป็นช่วงฤดูร้อนมักเกิดอุบัติภัยสารเคมีเกิดขึ้นบ่อยครั้ง อาทิ สารเคมีรั่วไหลจากโรงงานที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น การเกิดไฟไหม้โรงงานหรือคลังจัดเก็บสารเคมี

รวมถึงไฟไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย รถบรรทุกสารเคมีและวัตถุอันตรายพลิกคว่ำ การระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษต่าง ๆ การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่สาธารณะ ได้แก่ บ่อดิน เหมืองร้าง พื้นที่ข้างถนนหรือจุดพักรถ แหล่งน้ำสาธารณะ และพื้นที่ลับตาคน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

“พัชรวาท” สั่งจัดทีมกู้ภัยมลพิษฉุกเฉิน ช่วงสงกรานต์ ห่วงก๊าซแอมโมเนียรั่ว

สำหรับอุบัติภัยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ จะพบการรั่วไหลของก๊าซแอมโมเนียจากโรงงานผลิตน้ำแข็งและห้องเย็นอยู่บ่อยครั้งในช่วงฤดูร้อนที่มีความต้องการบริโภคน้ำแข็งมากกว่าช่วงเวลาอื่น จึงอยากแจ้งเตือนผู้ประกอบการ หากเร่งกำลังการผลิตมากขึ้น จะทำให้ระบบทำความเย็นทำงานหนัก เพิ่มความเสี่ยงในการรั่วไหลของก๊าซแอมโมเนีย หรืออาจเกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์ ก๊าซแอมโมเนีย จะมีความเป็นพิษต่อระบบการหายใจทั้งผู้ปฏิบัติงานและประชาชนใกล้เคียง

“พัชรวาท” สั่งจัดทีมกู้ภัยมลพิษฉุกเฉิน ช่วงสงกรานต์ ห่วงก๊าซแอมโมเนียรั่ว

ดังนั้นจึงขอความร่วมมือส่วนราชการ เครือข่ายหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย และสถานประกอบการต่าง ๆ จัดเตรียมบุคลากร ในการดูแลพื้นที่ เข้มงวดด้านความปลอดภัย และระมัดระวังในการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายให้ถูกหลักวิชาการ ดูแลระบบเตือนภัยและการดับเพลิงให้ใช้งานเป็นปกติเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น