CPF ชูภารกิจ"ไก่ไทยจะไปอวกาศ" ร่วมงานมหกรรมความยั่งยืน SX2023

01 ตุลาคม 2566

CPF ชูภารกิจ"ไก่ไทยจะไปอวกาศ" ร่วมงานมหกรรมความยั่งยืน SX2023 วันที่ 2-8 ต.ค. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ตอกย้ำเป็นผู้นำนวัตกรรมผลิตอาหารที่ยั่งยืน

งานมหกรรมความยั่งยื่นที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน  SUSTAINABILITY EXPO 2023 (SX2023) จะจัดขึ้นในวันที่  2-8 ต.ค. นี้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) พร้อมวิทยากรกว่า 300 คน กว่า 500 เครือข่ายธุรกิจยั่งยืน ถือเป็นมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ  ซีพีเอฟ พร้อมยกบูธ "ไก่ไทยจะไปอวกาศ"  ร่วมแสดงในมหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน  SUSTAINABILITY EXPO 2023 (SX2023)

 

ซีพีเอฟนำนวัตกรรมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารกับภารกิจ "ไก่ไทยจะไปอวกาศ" หรือ Thai Food - Mission to Space จัดแสดงในโซน Better Me ชั้น G ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ชูมาตรฐานความปลอดภัยระดับอวกาศ (Space Food Safety Standard) ถือเป็นครั้งแรกที่อาหารจากประเทศไทยจะได้รับรองมาตรฐานดังกล่าว  ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด  สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารขององค์การ NASA ที่นักบินอวกาศสามารถทานได้  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอาหารทุกมื้อมีคุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการที่ดี  ที่สำคัญต้องปลอดภัยไร้สารตกค้างแบบ 100% ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของวัตถุดิบตลอดจนกระบวนการผลิต   เพราะสุขภาพคนไทยสำคัญที่สุด ภารกิจระดับโลกนี้จึงจะเป็นอีกบทพิสูจน์ให้เห็นว่า เนื้อไก่จากซีพีเอฟที่วางจำหน่ายอยู่ ณ ปัจจุบัน มีความปลอดสารปลอดภัย 100% ระดับที่องค์การระดับโลกยอมรับ

CPF ชูภารกิจ"ไก่ไทยจะไปอวกาศ"

 

 

 

โซน Food Festival ชั้น LG  ซีพีเอฟ ร่วมออกร้านส่งมอบความอร่อยและคุณภาพ ด้วยสินค้าเนื้อจากพืช โปรตีนทางเลือกจากนวัตกรรม PLANT-TEC แบรนด์ MEAT ZERO อาทิ นักเก็ตไก่ เนื้อสามชั้น  ปอเปี๊ยะทอด เกี๊ยวซ่า  และ โซน Marketplace ชั้น LG HALL 8 มีบูธ Jerhigh นำเสนอผลิตภัณฑ์รักษ์โลกสำหรับเพื่อนรักสี่ขา อาทิ สินค้า Jerhigh & Jinny Freeze Dried เป็นต้น

CPF ชูภารกิจ"ไก่ไทยจะไปอวกาศ" ร่วมงานมหกรรมความยั่งยืน SX2023

CPF ชูภารกิจ"ไก่ไทยจะไปอวกาศ" ร่วมงานมหกรรมความยั่งยืน SX2023

นอกจากนี้  ในงานมีกิจกรรมพิเศษ  เสวนาหัวข้อ  "Future Food การพัฒนาและนวัตกรรมสู่ความมั่นคงทางอาหาร"  ในวันพูธที่  4 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00-12.00 น. ที่เวที Talk Stage ชั้น G โดยมี นางนลินี โรบินสัน  ผู้บริหารสูงสุดด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์   ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ (CPF RD Center) ร่วมเสวนาภายใต้วิสัยทัศน์เป็น “ครัวของโลก” ซีพีเอฟมุ่งมั่นร่วมขับเคลื่อนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนผ่าน สร้างสมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า  โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนนำปรัชญาสามประโยชน์สู่ความยั่งยืน ตามดำริของประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ มาประยุกต์ใช้  เพื่อเป็นแนวทางบริหารองค์กรของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มองทั้งประโยชน์ของประเทศชาติ   ประชาชน และบริษัท  สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) รวมทั้งสนับสนุนเป้าหมายระดับโลกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ซึ่งล่าสุด ซีพีเอฟ ได้รับการอนุมัติเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ถือเป็นบริษัทผลิตอาหารบริษัทแรกที่ได้รับอนุมัติทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องตามมาตรฐาน Forest, Land and Agriculture Guidance (FLAG) ซึ่งเป็นมาตรฐานเฉพาะสำหรับภาคเกษตรและอาหารจากองค์กร The Science Based Targets initiative (SBTi).