svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

LEO จับมือมรภ.สวนสุนันทา ปลุกโมเดลการศึกษา อัพเกรดโลจิสติกส์

29 มีนาคม 2565

LEO จับมือม.ราชภัฏสวนสุนันทา ลุยโมเดลการศึกษาใหม่สุดเจ๋ง ปั้นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หวังขยายโอกาสการศึกษาเข้าถึงโลกยุคใหม่ ฟากเอกชนเผยธุรกิจโลจิสติกส์โตต่อเนื่อง ยันมีความต้องการกว่า 100,000 คนต่อปี

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายมีความประสงค์ในด้านการพัฒนาบุคลากร โดยทางมหาวิทยาลัยฯ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจพาณิชยนาวี การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ ให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

 

 

 ส่วนบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จะรับผิดชอบในการรับนักศึกษาเข้ามาฝึกฝนและปฏิบัติงานจริง รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาและเบี้ยเลี้ยงในการทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี 1 เทอม ของการศึกษา และเมื่อจบการศึกษาและผ่านการการทดลองงานแล้วก็บรรจุเป็นพนักงานประจำของลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ด้วย

 

 

 

  ขณะเดียวกันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การเรียนการสอนต้องเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้พัฒนาและขับเคลื่อนในการผลิตบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์ประเทศชาติ ด้วยการเปิดหลักสูตร Sandbox บูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับผู้ประกอบการเอกชน โดยเฉพาะหลักสูตรด้านโลจิสติกส์ พร้อมทั้งเปิดระบบธนาคารหน่วยกิตด้วย

ทั้งนี้ ในแต่ละปีทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สามารถผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ทั้งการสอนภายในมหาวิทยาลัยฯ และสอนผ่านทางไกลกว่า 1,000-2,000 คนต่อปี ขณะเดียวกัน จากสถิติของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ พบว่า มีงานทำ 98% ส่วนอีก 2% จะเป็นบัณฑิตที่ประสงค์จะศึกษาต่อ และประกอบธุรกิจส่วนตัว จึงการันตีว่า เมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ จะมีงานทำ 100%

 

 

ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน มีความต้องการบุคลากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงมีนโยบายในการสร้างโมเดลการศึกษา ร่วมกับ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยกลไก Higher Education Sandbox ในการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงด้านโลจิสติกส์ พร้อมทุนเรียนฟรี และฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

 

 

 

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในการผลิตหลักสูตรระยะสั้น สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ ตลอดจนพนักงานประจำการที่ต้องการ Re-skill Up-skill ในสายงานการนำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์ ซึ่งจะเน้นการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชั่นของวิทยาลัยฯ ซึ่งจะสะดวกกับผู้เรียนที่สามารถเรียนตอนไหนก็ได้ตามที่ผู้เรียนสะดวก

LEO จับมือมรภ.สวนสุนันทา ปลุกโมเดลการศึกษา อัพเกรดโลจิสติกส์

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การสร้างความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่ของสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ในการมอบทุนการศึกษา และสนับสนุนการผลิตบุคลากรสมรรถนะสูงด้านโลจิสติกส์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้เข้ามาช่วยกันพัฒนาและขยายธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายในการสร้าง New S-Curve ใหม่ให้กับธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักบริษัทฯ ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และมีแบบจำลองธุรกิจ (Business Model) ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

 

LEO จับมือมรภ.สวนสุนันทา ปลุกโมเดลการศึกษา อัพเกรดโลจิสติกส์

 

อย่างไรก็ตามธุรกิจโลจิสติกส์ ประเมินว่า มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละปีมีความต้องการกว่า 100,000 คน โดยเฉพาะด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สะท้อนจากมูลค่าการส่งออกของไทยที่เติบโต 6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และคาดว่า ในปี 2565 จะดีกว่าปี 2564 รวมถึงในอีก 3-5 ปี ธุรกิจโลจิสติกส์ จะเติบโตและสดใสอย่างแน่นอน