กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)เชิญชมนิทรรศการประเพณีสงกรานต์

13 เม.ย. 2564 เวลา 3:48 น. 195

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)เชิญชมนิทรรศการประเพณีสงกรานต์วัดอรุณ-สยามพารากอน

วธ.จัดกิจกรรมสงกรานต์ ปี 2564 ภายใต้แนวคิด“สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ร่วมกับวัดอรุณฯจัดพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมจับมือสยามพารากอนจัดงานสงกรานต์

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)เชิญชมนิทรรศการประเพณีสงกรานต์

วันที่ 13 เมษายน 2564 ที่สนามหญ้าด้านหน้าพระปรางค์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูปในกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”ที่วัดอรุณราชวรารามฯและกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะภาค 9และเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)เชิญชมนิทรรศการประเพณีสงกรานต์

          นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)           มีนโยบายในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  ให้มีการรักษาสืบทอดอย่างยั่งยืน ดังนั้น วธ.จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด“สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” โดยร่วมกับวัดอรุณราชวรารามฯ จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2564  ภายในงานมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธปฏิมาและก่อพระเจดีย์ทรายบริเวณด้านหน้าโบสถ์น้อย เพื่ออนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และถวายเป็นพุทธบูชา นอกจากนี้ วธ.ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในวันที่ 13-15 เมษายน 2564 ณ บริเวณฮอลล์ 1  รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อสืบสานคุณค่าประเพณีสงกรานต์ ทำให้เกิดการเผยแพร่และ    สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในคุณค่าสาระของประเพณีสงกรานต์

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)เชิญชมนิทรรศการประเพณีสงกรานต์

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)เชิญชมนิทรรศการประเพณีสงกรานต์

การจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) คือ อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจเชื้อโควิด-19 และใช้ แอพพลิเคชั่น ไทยชนะและหมอชนะอย่างเคร่งครัด กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสรงน้ำพระพุทธรูป จัดแสดงพระพุทธรูปสำคัญในยุคสมัยต่างๆ 10 องค์ ซึ่งอัญเชิญมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อาทิ พระไภษัชยคุรุนาคปรก  พระพุทธรูปฉันสมอ พระพุทธรูปศิลาขาวมารวิชัย พระพุทธสิหิงค์จำลอง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สักการะ รวมทั้งมีนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ การสาธิตผลิตภัณฑ์ไทย เช่น แกะสลักผักและผลไม้  ร้อยมาลัย น้ำอบไทยและน้ำปรุง ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม โทร.1765

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)เชิญชมนิทรรศการประเพณีสงกรานต์

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง