svasdssvasds

กรมบังคับคดีคว้ารางวัลเลิศรัฐ ด้านการนำองค์กรและด้านการบริการประชาชน ปี61

15 ก.ย. 2561 เวลา 4:30 น. 869
กรมบังคับคดีรับรางวัลเลิศรัฐด้านการนำองค์กรและด้านการบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2561

303069

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ ให้แก่ส่วนราชการที่ได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งในปีนี้กรมบังคับคดีได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 2 รางวัล โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นผู้แทนกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางเพ็ญรวี มาแสง ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรายหมวด 1 การนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม และนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวอรอุมา เก่งทางดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ชื่อผลงาน : การส่งคำเสนอซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Offering Auction) ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธาณี และสำหรับปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่กรมบังคับคดีได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องจากสำนักงาน ก.พ.

หุ้นกู้ TRUE ดอกเบี้ย 4.9%

08 ส.ค. 2565 เวลา 9:14 น.