ซีอาร์เซียนผสานความร่วมมือทีซีซีเทค สานต่อค่าย “DATATHON II”

29 พ.ย. 2560 เวลา 6:35 น. 188
ซีอาร์เซียนผสานความร่วมมือทีซีซีเทค สานต่อค่าย “DATATHON II” หนุนสตาร์อัพคิดต่างสร้าง “Drone as a Service”

ยุค IOT ทำให้ธุรกิจในปัจจุบันขับเคลื่อนองค์กรให้เท่าทันต่อพลวัตรการเปลี่ยนแปลงด้วยการยกระดับประสิทธิภาพของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ควบคู่กับฐานข้อมูล (Data) ที่มีอยู่อย่อย่างมากเพื่อให้เกิดความเข้าถึงอันนำมาสู่การตกผลึกการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในวงการธุรกิจ จากแนวคิดที่ผ่านการกลั่นกรองและหลอมรวมจากการบูรณาการดังกล่าวเป็นแสงไฟส่องนำทางสำหรับการสานต่อโครงการ DATATON ครั้งที่ 2 ในปีนี้

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ นายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี เอ ซี จำกัด  ร่วมแถลงข่าวโครงการ DATATHON ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด Drone as a Service  ตั้งเป้าเปลี่ยนอากาศยานไร้คนขับ เป็นโมเดลธุรกิจพร้อมผลักดันสตาร์ทอัพทั้งไทยและต่างประเทศ โดยมีคุณวรดิษฐ์  วิญญรัตน์ กรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด คุณเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาและลงทุนในภูมิภาคอาเซียน  ซี อาเซียน คุณกล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โธธ-โซเชียล จำกัด และคุณวลีพร สายะสิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด   ร่วมแถลงข่าว ณ สำนักงาน ดรีม ออฟฟิศ C asean ชั้น 14 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เมื่อวันก่อน

สำหรับโครงการ DATATHON#2 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Drone as a Service เพื่อตั้งเป้าเปลี่ยนอากาศยานไร้คนขับอย่าง Drone เป็นโมเดลธุรกิจต่างๆผ่านการผนวกนำเอาเทคโนโลยี Cloud และ Big Data Analytics มาติดตั้งเพื่อสร้างคุณค่าในอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของหลากหลายภาคส่วนประกอบไปด้วย สำนักงาน ดรีม ออฟฟิส ซี อาเซียน บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) รวมทั้ง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บริษัท โธธ-โซเชี่ยล จำกัด และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Dream Office 4 จากการพูดคุยกับ นายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการบริหาร ซี อาเซียน เล่าให้เราฟังว่า โครงการ DATATHON#2 คือกระบวนการบ่มเพาะไอเดียสำหรับสตาร์ทอัพที่สนใจ รักและหลงไหลในเรื่องของอากาศยานไร้คนขับ ได้นำผลงานของตนเข้ามาประกวดและแข่งขัน โดยหัวข้อที่เราปักหมุดไว้ คือ “นวัตกรรมใหม่ของอากาศยานไร้คนขับ หรือ Drone as a Service” มุ่งเน้นการสนับสนุนและสร้างจุดเชื่อมโยงที่สมดุลของบริการรูปแบบใหม่สำหรับการทำธุรกิจต่างๆ ซึ่งเวทีแห่งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 30 พ.ย. ถึง 2 ธ.ค. 2560 นี้

สำหรับเป้าหมายของโครงการทางนายวรดิษฐ์ วิญญูรัตน์ กรรมการบริหารและรักษากรรมการผู้จัดการบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ด้านเทคโนโลยีให้กับโครงการดังกล่าว เผยว่า เราต้องการส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์พร้อมกับขยายโอกาสให้สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ทั้งนี้เรายังเสริมสร้าง Drone Technology ให้ก้าวขึ้นอีกระดับหรือเป็นมากกว่าความบันเทิง ที่สำคัญคือการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และความสามารถในการแข่งขันของสตาร์ทอัพ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้เกิดประโยชน์เป็นวงกว้างกับทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ซึ่งสอดรับกับมุมคิดของ นายวิไลศร บุปผาวรรณ รองอธิบดีกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ว่า “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม คือ ปัจจัยสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็ว”

ด้านภาคการศึกษาของไทยอย่างผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ความเห็นเกี่ยวกับ Drone ได้อย่างน่าสนใจว่า อากาศยานไร้คนขับนั้นถือเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะภาคธุรกิจต่างๆ เพราะสามารถเก็บข้อมูล การถ่ายภาพสูง การถ่ายภาพวิดีโอ การสำรวจและจัดทำแผนที่ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การเร่งสร้างนักวิจัยทีมีองค์ความรู้ด้านอากาศยานไร้คนขับ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ (Hardware) ระบบปฏิบัติการ (Software) ถือเป็นปัจจัยเร่งด่วนที่จะช่วยผลักดันการเติบโตของตลาดอากาศยานไร้คนขับในประเทศของไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศได้อย่างสมดุล

ขณะเดียวกันมุมคิดของ นายกล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โธธ-โซเชี่ยล จำกัด เผยว่า ปัจจุบันฐานข้อมูล (Data) ในปีนี้มีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นจนเทียบเท่ากับข้อมูลที่มีมาเมื่อ 50 ปีที่แล้ว จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อมูลคือเชื้อเพลิงที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจเช่นกัน แต่ต้องผ่านกระบวนการวิเคารห์อย่างมีศักยภาพเพื่อนำไปสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน อย่างแท้จริง ด้านสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.ให้ความเห็นเป็นไปในทางทิศทาเดียวกันว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับด้วยการจัดเก็บข้อมูล ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและสตาร์ทอัพยกระดับขีดความสามารถด้วยกลไกการพัฒนาต่างๆ อาทิ การจัดทำ Application and Solution ในด้านเกษตรอัจฉริยะ ด้านการสำรวจด้านการติดตาม ตรวจสอบ และด้านสาธารณะ เป็นต้น

โดยกิจกรรมภายในงานของโครงการ DATATHON#2 มีการจัดปฐมนิเทศและปรับกระบวนการคิดเพื่อให้นวัตกรรมต่างๆเป็นจริงได้ (Prototype) ภายใต้เครื่องมือธุรกิจที่นำมาจัดแสดง พร้อมกันนี้ยังมีการเวิร์คช็อปกับผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศจากสายงานต่างๆได้มาบูรณาการและแตกแขนงความคิดใหม่ๆ และไฮไลท์สำคัญคือการแข่งขันไอเดียนวัตกรรมเพื่อค้นหารางวัลที่ดีที่สุดอันนำไปสู่การต่อยอกและสร้างเป็นโมเดลทางธุรกิจต่างๆด้วยความเชื่อมโยง

โครงการ DATATHON#2  Drone as a Service จุดเริ่มต้นที่ดีของห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ทุกคนสามารถสร้างสรรค์พื้นที่แห่งความคิด ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สดใหม่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบต่างๆบนกรอบพื้นฐานการนำไปใช้ได้จริงในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม อันนำมาสู่การเสริมสร้างฐานรากที่แข็งแรงของสตาร์อัพไทยและต่างชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และรับชมนวัตกรรมใหม่ของอากาศยานไร้คนขับได้ที่งาน DATATHON II : Drone as a Service ในวันที่ 30 พ.ย.- 2 ธ.ค.2560 นี้ที่ C asean อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ cyberworld tower ชั้น 14 ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น. แล้วคุณจะรู้ว่าโดรนเป็นมากกว่าอากาศยานไร้คนขับเมื่อมีรูปแบบการประมวลข้อมูลที่สมบูรณ์และหลากหลาย อ๊ายยยขายของ-7-1