กรมทางหลวงเปิดยุทธศาสตร์5 ปี เน้นพัฒนาโครงข่ายคมนาคม

13 กรกฎาคม 2559
อธิบดีทางหลวงเผยยุทธศาสตร์ปี 60-65 ล่าสุดประกาศเลื่อนระยะเวลาประกวดราคามอเตอร์เวย์ 2 เส้นทางให้เร็วขึ้นพร้อมงานขนาดใหญ่และงานขนาดเล็กของทล.ให้ได้ตัวผู้รับจ้างภายใน ต.ค. นี้ ดีเดย์เทียบเชิญ “ประยุทธ์” วางศิลาฤกษ์เส้นทางบางปะอิน-โคราช ส.ค.นี้

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผยถึงการดำเนินการตามยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานโดยยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวงปี พ.ศ.2560-2565 จะประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานระยะยาวของทล. โดยนโยบายเร่งด่วนยังมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 ใน 5 ด้าน คือ 1.การเร่งพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ภาคการขนส่ง อาทิ การพัฒนาและขยายโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) การพัฒนาโครง 2.การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3.การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพทางหลวงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 4.การพัฒนาและดูแลรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล 5.การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การตอบสนองสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

นอกจากนั้นอธิบดีทล.ยังกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ทั้ง 3 เส้นทาง คือ 1.เส้นทางพัทยา-มาบตาพุด 2.เส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมา และ 3.เส้นทางบางใหญ่-กาญจนบุรี ว่าเส้นทางพัทยา-มาบตาพุด แบ่งออกเป็น 13 ตอนปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง โดยใช้เงินกองทุนมอเตอร์เวย์เข้าไปดำเนินการ

ส่วนเส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมา แบ่งออกเป็น 40 ตอน โดยปลายเดือนกรกฎาคมนี้จะได้ตัวผู้รับจ้างทั้งสิ้น 25 ตอน ส่วนปีหน้าจะหาตัวผู้รับจ้างได้ครบทั้ง 15 ตอนภายในเดือนตุลาคมนี้ โดยหากลงนามในสัญญาจะเริ่มงานก่อสร้างได้ทันทีเพื่อให้แล้วเสร็จประมาณปี 2562 ส่วนงานระบบจะแล้วเสร็จในปี 2563

เส้นบางใหญ่-กาญจนบุรี แบ่งออกเป็น 25 ตอน โดยจะได้ตัวผู้รับจ้างก่อนกันยายนนี้ประมาณ 9 ตอน อีก 16 ตอนที่เหลือจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนตุลาคมนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จใกล้เคียงกับเส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมา

"ขณะนี้ได้เลื่อนระยะเวลาการประกวดราคาให้เร็วขึ้นอีก ทุกงานจะประกวดราคาหากตัวผู้รับจ้างให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ทั้งหมด ทั้งงานขนาดใหญ่และงานขนาดเล็กของทล. โดยในปี 2560 นอกเหนือจากมอเตอร์เวย์แล้วงานระดับราคา 2 ล้านบาท 5 ล้านบาท 10 ล้านบาท 15 ล้านบาท ไปจนถึงระดับหมื่นล้านบาทจะต้องให้ได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนตุลาคมนี้ทั้งหมด ดังนั้นงานทั้ง 44 โครงการที่จัดอยู่ในแผนปี 2560 หากรวมมอเตอร์เวย์(บางปะอิน-นครราชสีมา)อีก 15 ตอน เส้นบางใหญ่-กาญจนบุรีอีก 16 ตอน รวมเป็น 75 โครงการจะประกวดราคาให้ได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนตุลาคมนี้ โดยคาดว่าอีไอเอในส่วนเพิ่มเติมเส้นบางใหญ่-กาญจนบุรีจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ล่าสุดกรณีการเวนคืนได้ของบกลางอีกจำนวน 1,500 ล้านบาทไปดำเนินการแล้ว โดยภายในเดือนสิงหาคมนี้อยู่ระหว่างการเรียนเชิญพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วางศิลาฤกษ์เส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมาภายในเดือนสิงหาคมนี้"

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,173 วันที่ 10 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559