รฟท.จัด รถจักรไอน้ำขบวนพิเศษ เส้นทางกรุงเทพ – อยุธยา ในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

23 ต.ค. 2566 | 09:02 น.

รฟท.จัดเดินรถขบวนพิเศษนำเที่ยว ด้วยรถจักรไอน้ำ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม เส้นทางกรุงเทพ – พระนครศรีอยุธยา และวันสำคัญอื่นๆ ตลอดทั้งปี สามารถจองล่วงหน้าสูงสุด 30 วัน ราคาเริ่มต้น 329 บาท

วันนี้ (23 ต.ค. 66) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดเดินรถขบวนพิเศษนำเที่ยว ด้วยรถจักรไอน้ำ เส้นทาง กรุงเทพ - อยุธยา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566

 

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 การรถไฟฯ จึงได้จัดกิจกรรม จัดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอน้ำ เส้นทางกรุงเทพ – อยุธยา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

รฟท.จัดรถจักรไอน้ำนำเที่ยว ในวันสำคัญ ราคาเริ่มต้น 329 บาท รฟท.จัดรถจักรไอน้ำนำเที่ยวในวันสำคัญ ราคาเริ่มต้น 329 บาท

ทั้งนี้ การรถไฟฯ นำหัวรถจักรไอน้ำแปซิฟิก หมายเลข 824 และ 850 รุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลิตโดยบริษัท นิปปอน ชาร์เรียว จำกัด ซึ่งปัจจุบันได้เก็บรักษาและซ่อมบำรุงอยู่ที่โรงรถจักรธนบุรี นำ รถจักรไอน้ำมาจัดเดินขบวนรถนำเที่ยวพิเศษใน 6 โอกาสพิเศษและวันสำคัญของทุกปี ซึ่งประกอบด้วย

 

  1. วันที่ 5 ธันวาคม วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เส้นทางกรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ
  2. วันที่ 26 มีนาคม วันสถาปนากิจการรถไฟ เส้นทางกรุงเทพ – อยุธยา – กรุงเทพ
  3. วันที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เส้นทางกรุเทพ – นครปฐม – กรุงเทพ
  4. วันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เส้นทางกรุงเทพ – อยุธยา – กรุงเทพ
  5. วันที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เส้นทางกรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ
  6. วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช เส้นทางกรุงเทพ – อยุธยา – กรุงเทพ

สำหรับทริปถัดไปได้ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 เส้นทางกรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา โดยรถจักรไอน้ำท่องเที่ยวมีอัตราค่าโดยสารไป-กลับ (รถนั่งชั้น 3) 329 บาท และตู้โดยสารปรับอากาศ(รถโอทอป) ราคา 799 บาท/คน พร้อมบริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนรถไฟทั้งเที่ยวไป-กลับ

รฟท.จัดรถจักรไอน้ำนำเที่ยวในวันสำคัญ ราคาเริ่มต้น 329 บาท รฟท.จัดรถจักรไอน้ำนำเที่ยวในวันสำคัญ ราคาเริ่มต้น 329 บาท

ทั้งนี้ ทริป รถจักรไอน้ำท่องเที่ยวจะเริ่มเปิดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าสูงสุด 30 วัน ด้วยระบบ D-Ticket หรือที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

รฟท.จัดรถจักรไอน้ำนำเที่ยวในวันสำคัญ ราคาเริ่มต้น 329 บาท