เปิดวิสัยทัศน์ ‘โอฬาร จันทร์ภู่’ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านคนใหม่

11 ม.ค. 2566 | 07:43 น.

“โอฬาร จันทร์ภู่” นั่งตำแหน่ง นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านคนใหม่ ประกาศกลยุทธ์ปี 2566 หวังขยายฐานสมาชิกครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สร้างผลงานท็อปฟอร์มชนะความท้าทายธุรกิจและเศรษฐกิจถดถอย

11 ม.ค.2566 - 'โอฬาร จันทร์ภู่' คือ ชื่อของนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน คนใหม่ ที่เข้ามารับไม้ต่อ สานต่อกิจกรรม และเป้าหมายของสมาคมดังกล่าว หลังจาก นาย วรวุฒิ กาญจนกูล หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งภาพใหญ่ความท้าทายของธุรกิจนี้ ประเมินไม่เพียงแต่ต้องเร่งสร้างมาตรฐานการก่อสร้างบ้านโดยบริษัทมืออาชีพ ออกสู่ตลาดลูกค้าเท่านั้น แต่ปี 2566 ยังต้องเผชิญกับความท้าทายในแง่เศรษฐกิจ ไม่ต่างจากภาคธุรกิจอื่นๆเช่นกัน 


เจาะวิสัยทัศน์ 'โอฬาร จันทร์ภู่' ถึงเป้าหมายในปี 2566  เจ้าตัวเผยว่า พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งให้กับสมาคมฯ ในวาระ 3 ปี (2566-2568) ด้วย 3 กลยุทธ์ หลัก เริ่มที่การยกระดับมาตรฐานธุรกิจรับสร้างบ้านให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือในระดับประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนให้สมาชิกเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนสมาคมฯ สู่การเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ
 

พร้อมกันนี้ยังมุ่งตอกย้ำและสร้างความเชื่อมั่นอย่างสูงสุด เพื่อให้สมาคมฯ เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภค รวมทั้งมุ่งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสมาชิกให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน

เปิดวิสัยทัศน์ ‘โอฬาร จันทร์ภู่’  นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านคนใหม่

กลยุทธ์ถัดมาจะเดินหน้าสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ให้ครบทุกมิติและทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดของสมาชิก และกระตุ้นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของสมาคมฯ ให้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงการขยายฐานความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน และการขยายฐานบริษัทสมาชิกให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยเสริมทัพความแข็งแกร่งของสมาคมฯ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนใหม่ ในวาระปี 2566-2568 มีความพร้อมอย่างที่สุดที่จะรับไม้ต่อในการบริหารสมาคมฯ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสานต่อเป้าหมายและขับเคลื่อนธุรกิจรับสร้างบ้านให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าในปี 2566 ยังต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายปัจจัยและมีความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างสูง

 

 “การเข้ามารับภารกิจขับเคลื่อนสมาคมฯ ในครั้งนี้ มีวาระการทำงานระยะ 3 ปี ซึ่งจะเดินหน้าทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่เพื่อมุ่งมั่นสานต่อจากผลงานสมาคมฯ ในปี 2565 ที่สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและโรคระบาด”

 

โดยในปี 2565 ธุรกิจรับสร้างบ้าน มีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 12,500 ล้านบาท เติบโตขึ้น 9% จากปีก่อนหน้า สะท้อนถึงความต้องการปลูกสร้างบ้านพักอาศัยของผู้บริโภคในตลาดยังคงมีจำนวนมาก ซึ่งมั่นใจว่าตลาดรับสร้างบ้านในปี 2566 ยังมีโอกาสขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง เพราะผู้บริโภครับรู้และเชื่อมั่นบริการของบริษัทรับสร้างบ้านมากขึ้น โดยคาดมูลค่าตลาดรับสร้างบ้านจะแตะระดับ 13,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากปี 2565

 

สำหรับเป้าหมายการขยายฐานบริษัทสมาชิกในปี 2566 สมาคมฯ ตั้งเป้าจะเพิ่มจำนวนสมาชิกทุกประเภทขึ้นอีกอย่างน้อย 10% จากปัจจุบันที่มีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 135 ราย

 

อนึ่ง นายโอฬาร จันทร์ภู่ คือ หนึ่งในผู้บริหารคนยุคใหม่ที่มีประสบการณ์การทำงานอันยาวนานในแวดวงธุรกิจรับสร้างบ้านมามากกว่า 20 ปี เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ โฮม จำกัด มีความมุ่งมั่นและพร้อมนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดรับสร้างบ้านมืออาชีพระดับประเทศที่เติบโตแข็งแกร่งและมั่นคง