บูมเมืองใหม่อีอีซี ดึงเอกชนพัฒนามิกซ์ยูสปี66

16 ต.ค. 2565 | 02:53 น.

รัฐบาล เร่งบูม เมืองใหม่อีอีซี บางละมุง ชลบุรี อัดฉีดงบประมาณ2566  จ่ายชดเชย เริ่มพัฒนาเชิงพาณิชย์ดึงนักลงทุนเข้าพื้นที่ไปพร้อมกับไฮสปีด3บิน -อู่ตะเภา  

 

ได้เห็นเป็นรูปธรรมสำหรับโครงการศูนย์ธุรกิจ อีอีซี และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ มูลค่า 1.34 ล้านล้านบาทตามที่คณะรัฐมนตรี (วันที่ 22 มีนาคม 2565) ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เข้าใช้ ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ที่ดิน ส.ป.ก.)ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จำนวน 14,619 ไร่

 

ในพื้นที่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุงจังหวัด ชลบุรี โดยในปีงบประมาณ2566 สกพอ.ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชย ให้กับเจ้าของที่ดิน วงเงิน1,500ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการระยะแรก 2,000ไร่

 

 

 

รองรับนักลงทุนต่างชาติรวมถึงคนรุ่นใหม่เข้ามาใช้ชีวิตเชื่อมการเดินทางระหว่างเมืองใหม่กับพื้นที่โดยรอบด้วยระบบฟีดเดอร์อย่างรถไฟรางเบา และเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ

 

 

ทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่ หลังจากได้ที่ดินแล้ว น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และโฆษกพรรคพลังประชารัฐระบุว่า รัฐบาลมีเป้าหมายดึงเอกชนเข้าพัฒนาเมืองใหม่ภายในปี2566

เพื่อ สร้างความเชื่อมั่น ให้กับนักลงทุน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศและพื้นที่ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ให้เดินไปตามเป้าหมาย ศูนย์กลางธุรกิจและการเงินระดับภูมิภาค เศรษฐกิจสีเขียว แหล่งที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต

 

ซึ่งจะเป็นพื้นที่แห่งนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตระดับสากลของประเทศไทย ยกระดับให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 1 ใน 10 ของโลกในปี 2580 โดยคาดว่าสามารถสร้างงานทางตรง 200,000 คน มูลค่าการจ้างงาน 1.2 ล้านล้านบาทภายในปี 2575

.

 

แหล่งข่าวจากสกพอ.ระบุว่ามั่นใจว่าโครงการศูนย์ธุรกิจ อีอีซี และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ จะเริ่มพัฒนาได้ภายในปี2566  รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน

 

รองรับการลงทุนและการจ้างงาน  อย่างไรก็ตาม ดีเวลลอปเปอร์ ทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ต่างตอบรับและมองว่าเป็นโครงการพัฒนาเมืองที่น่าสนใจเข้าไปลงทุน เพราะใกล้กรุงเทพมหานคร สามารถรองรับความเจริญแผ่ขยายให้เชื่อมโยงกันได้