ที่ดิน - ค่าก่อสร้าง ดัน'ราคาบ้าน'ใหม่ ขึ้น 5%

27 เม.ย. 2565 | 03:51 น.

“ลุมพินี วิสดอม” เผย ตลาดอสังหาฯไทยคึก ไตรมาสเดียวโครงการเปิดใหม่เพิ่ม 140% ขณะต้นทุนก่อสร้าง ,ราคาวัสดุก่อสร้าง และที่ดิน ดัน โครงการที่อยู่อาศัยใหม่ ปรับขึ้น 5%

27 เมษายน 2565 - “ลุมพินี วิสดอม” ระบุตลาดอสังหาริมทรัพย์ไตรมาสแรกปี 2565 มีการเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มขึ้น 140% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2564 ขณะที่ราคาบ้าน(ที่อยู่อาศัย) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5% ผลจาก ราคาที่ดิน ค่าขนส่ง และราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้น จากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น ผลจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนจากสงครามระหว่าง รัสเซีย และยูเครน
 

ทั้งนี้ จากรายงานผลการวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสแรกปี 2565 มีจำนวนที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล สะสมเดือนมกราคม-มีนาคม  2565 ทั้งสิ้น 23,203 หน่วย เพิ่มขึ้น 140% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2564 และมีมูลค่าการเปิดตัวโครงการใหม่รวม 80,574 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับเตรมาสแรกปี 2564 ได้แก่ 

  • การเปิดตัวคอนโดมิเนียม จำนวน 19 โครงการจำนวน 15,236 หน่วย เพิมขึ้น 211% เทียบกับไตรมาสแรกของปี 2564 คิดเป็น 66% ของจำนวนหน่วยเปิดตัวใหม่ คิดเป็นมูลค่า รวม 43,096 ล้านบาท ลดลง 7% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2564 เนื่องจากในช่วงเดียวกันของปี 2564 มีโครงการเปิดตัวใหม่ที่มีมูลค่าสูงอย่าง The Forestias โดยมีอัตราการขาย ณ วันเปิดตัวเฉลี่ย 36% 
  • การเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัย จำนวน 47 โครงการ จำนวน 7,967 หน่วย เพิ่มขึ้น 66% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2564 คิดเป็น มูลค่า 37,748 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกปี 2564 โดยมี อัตราขาย ณ วันเปิดตัวโครงการ เฉลี่ย 15% 

ที่ดิน - ค่าก่อสร้าง ดัน\'ราคาบ้าน\'ใหม่ ขึ้น 5%

ที่ดิน - ค่าก่อสร้าง ดัน\'ราคาบ้าน\'ใหม่ ขึ้น 5%

การเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัยที่ได้รับความนิยม เป็นโครงการ ทาวน์เฮาส์ ช่วงราคา 2-5 ล้านบาท มีจำนวนหน่วยเปิดตัวและหน่วยขายได้สูงที่สุดของบ้านพักอาศัยทุกประเภท โดยอัตราขายเฉลี่ย 14% ในทุกทำเลรอบตัวเมืองกรุงเทพฯ เช่น 

  • บางนา-สุวรรณภูมิ 
  • รังสิต ลำลูกกา 
  • รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ์ 
  • บ้านเดี่ยว 

 

เปิดใหม่ระดับราคา 5-10 ล้านบาท อัตราขายเฉลี่ย 13% ได้แก่

  • รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ์ 
  • บางนา-สุวรรณภูมิ 
  • เพชรเกษม-พุทธมณฑล

ที่ดิน - ค่าก่อสร้าง ดัน\'ราคาบ้าน\'ใหม่ ขึ้น 5%

ขณะที่ หน่วยคงค้างของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาสแรก ปี 2565  เพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 64 ผลจากการเร่งเปิดตัวโครงการใหม่ที่ถูกชะลอมาตั้งแต่ปี 63

 

จากผลการวิจัยพบว่า ราคาที่อยู่อาศัยในไตรมาสแรกปี 2565 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ผลจากต้นทุนที่ดิน ต้นทุนวัสดุก่อสร้าง และพลังงานมีการปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นผลจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ทำให้ต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนค่าก่อสร้างทำให้ราคาที่อยู่อาศัยที่เปิดตัวแลก่อสร้างในไตรมาสแรกปี 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้น