"หัวหิน"เปิดใช้ทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข37แก้รถติด

12 ก.ค. 2564 | 12:38 น.

กรมทางหลวงชนบท เปิดใช้ทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.07 กิโลเมตร เพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ แก้จราจรติดขัดบนถนนเพชรเกษม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 เชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสาย ปข.2052 กับ ทางหลวงชนบทสาย ปข.2057 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เสร็จสมบูรณ์

\"หัวหิน\"เปิดใช้ทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข37แก้รถติด

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ในปัจจุบันถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณการจราจรค่อนข้างมาก โดยเฉพาะรถบรรทุก

 

ทำให้การจราจรบริเวณสี่แยก (จุดตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 กับทางหลวงชนบทสาย ปข.2057) ติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษม บริเวณสี่แยก แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ให้ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

\"หัวหิน\"เปิดใช้ทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข37แก้รถติด

รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 เชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสาย ปข.2052 กับ สาย ปข.2057 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ คีรีขันธ์

 

โดยได้ก่อสร้างสะพานข้ามฯ มีลักษณะเป็น 2 สะพานวางขนานกัน ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ พร้อมก่อสร้างจุดกลับรถ ใต้สะพานก่อนถึงทางแยกทั้ง 2 ข้าง มีถนนต่อเชื่อมสะพาน ขนาด 4 ช่องจราจร โดยมีจุดกลับรถ

\"หัวหิน\"เปิดใช้ทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข37แก้รถติด

ทั้ง 2 ข้าง ตลอดจนระบบระบายน้ำ เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และสิ่งอำนวยความปลอดภัย รวมระยะทาง 2.071 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว