ลดค่าโอน-จดจำนอง บ้านล้านหลังได้อานิสงส์

07 พฤษภาคม 2562

ดีเวลลอปเปอร์มองมาตรการกระตุ้นคนรายได้น้อย-ปานกลางมีบ้าน ลดค่าโอน-จดจำนองเหลือ 0.01% ดีต่อโครงการบ้านล้านหลัง และบ้านการเคหะฯเท่านั้น เอกชนไม่ได้อานิสงค์ เหตุราคาสูงเกินล้านบาท

หลังจากอนุมัติมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์  ให้กับผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท  ได้ลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 2 แสนบาท ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึง 30 ธันวาคม 2562 ล่าสุดวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีอสังหาริมทรัพย์ สำหรับอสังหาริมทรัพย์ราคาซื้อขายไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อหน่วย โดยให้ลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิมร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เหลือร้อยละ 0.01  ลดค่าจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดจากเดิมร้อยละ 1 ของมูลค่าที่จำนอง เหลือร้อยละ 0.01และผู้รับจำนองต้องเป็นสถาบันการเงินเท่านั้น การดำเนินการจดทะเบียนการโอนและจำนองต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เพื่อช่วยผู้มีรายได้ถึงปานกลางได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย

นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ให้ความเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่า ส่งผลดีต่อโครงการบ้านล้านหลัง และบ้านของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งราคามีที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทจำนวนมาก แต่สำหรับภาคเอกชนคงไม่มีผล เนื่องจากราคาคอนโดมิเนียมในปัจจุบันเริ่มที่ 1.5 -1.6 ล้านบาท สำหรับบริษัทฯ มีเพียงโครงการอยู่รวยคอนโด ที่ร่วมในโครงการบ้านล้านหลัง จะได้รับอานิสงค์  

“ปัจจุบันสต๊อคที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียมกลุ่มใหญ่อยู่ในระดับราคา 2-3 ล้านบาท เพราะมีการเปิดขายกันค่อนข้างมาก ถ้าเป็นทาวน์เฮ้าส์ ราคา 2-3 ล้านบาท บ้านแฝด ราคา 3-4 ล้านบาท ดังนั้นถ้าจะช่วยให้คนมีบ้านต้องให้ที่ราคา 3 ล้านบาทถึงจะได้ผล”