วิธีคิดค่าโอน-จดจำนองบ้าน 2565 ล่าสุดจ่ายเท่าไหร่คำนวณแบบนี้

18 ม.ค. 2565 เวลา 6:15 น. 86.9k

วิธีคิดค่าโอน-จดจำนองบ้าน 2565 ล่าสุด หลังกรมที่ดินประกาศลดค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ จาก 2.00% เหลือ 0.01% และค่าธรรมเนียมการจำนอง จากอัตราปกติ 1.00 % เหลือ 0.01%

การลดค่าการจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จาก 2% เหลือ 0.01% และค่าจดทะเบียนจำนองจาก 1% เหลือ 0.01%  ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

 

มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 2565 รักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ช่วยเหลือให้ลูกหนี้มีสภาพคล่องและผู้ประกอบการกลับมาประกอบธุรกิจได้เร็วขึ้น

ล่าสุดนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ได้อธิบายหลักเกณฑ์เงื่อนไขการลดหย่อน ดังนี้

  1. ลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ จากอัตราปกติ 2.00% เหลือ 0.01% สำหรับอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ หรือห้องชุด ราคาซื้อขายและราคาประเมินไม่เกิน 3 ล้านบาท
  2. ลดค่าธรรมเนียมการจำนอง จากอัตราปกติ 1.00 % เหลือ 0.01% ในการจดทะเบียนจำนองในคราวเดียวกันกับการโอนซื้อขาย วงเงินจำนองต้องไม่เกิน 3 ล้านบาท
  3. ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  4. ระยะเวลาการลดหย่อน ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565

วิธีคิดค่าโอน-จดจำนองบ้าน 2565 ล่าสุดจ่ายเท่าไหร่คำนวณแบบนี้

วิธีคิดค่าโอน-จดจำนองบ้าน คอนโด 2565

ตัวอย่างกรณีผู้ซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาท

  • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ปกติต้องจ่าย 2% เป็นเงิน 60,000 บาท เมื่อลดเหลือ 0.01% จะจ่ายเพียง 300 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการจำนองอสังหาริมทรัพย์ ปกติต้องจ่าย 1% เป็นเงิน 30,000 บาท เมื่อลดเหลือ 0.01% จะจ่ายเพียง 300 บาท
  • เมื่อรวมค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนองสำหรับบ้านราคา 3 ล้านบาท จากเดิมจะต้องจ่ายเป็นเงิน 90,000 บาท จะเหลือเพียง 600 บาท หรือจ่ายล้านละ 200 บาทในปี 2565

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง