svasdssvasds

“บอกดิน3” กรมที่ดิน มาแล้ว ! เปิดรับแจ้งที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ วันไหน

27 ส.ค. 2564 เวลา 12:44 น. 88.4k

กรมที่ดิน ไม่หยุดแค่นี้ เปิดโครงการ “บอกดิน” 3 ต่อทันที  หลัง  โครงการบอกดิน 2  ประมวลข้อมูลที่ดินตำแหน่งที่ตั้ง เรียบร้อย ใครอยู่เขตที่ดินรัฐใครออกโฉนดได้ พร้อมเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ2565 หรือเริ่ม1ตุลาคมนี้  

ภาคหลังกรมที่ดินจำแนกที่ดินเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ ตามโครงการ บอกดิน2 หรือบอกดินระยะที่2 ปี พ.ศ.2564 แล้วเสร็จ  ล่าสุด เตรียมเดินหน้า โครงการ “บอกดิน” ปี พ.ศ. 2565 (ระยะที่ 3) หรือ “บอกดิน3” ต่อเนื่องทันที ทั้งนี้ ประชาชนรายใด ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือ มี ส.ค.1-น.ส.3-น.ส.3ก เตรียมความพร้อมได้ทันที โดย กรมที่ดิน ระบุว่า  สามารถเปิดรับแจ้งตำแหน่ง “บอกดิน” ได้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป 

สำหรับ โครงการ “บอกดิน 2”  มีผู้แจ้งข้อมูลทั้งสิ้น จำนวน 447,306 ราย ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินตามที่ผู้ใช้บริการ “บอกดิน” แจ้งตำแหน่งไว้พบว่า อยู่นอกเขตที่ดินของรัฐซึ่งอาจออกโฉนดที่ดินได้ จำนวน 249,985 ราย และอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ จำนวน 197,321  และได้สิ้นสุดการ รับแจ้ง ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564ที่ผ่านมา

ขณะโครงการ บอกดิน1 ปี2563 มีผู้แจ้งข้อมูลผ่านทางระบบทั้งสิ้น จำนวน 11,899 ราย ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินตามที่ผู้ใช้บริการ “บอกดิน” แจ้งตำแหน่งไว้แล้ว ปรากฏว่า อยู่นอกเขตที่ดินของรัฐซึ่งอาจออกโฉนดที่ดินได้ จำนวน 6,625 ราย และอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ จำนวน 5,274 ราย 

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดินเปิดเผยว่า กรมที่ดินได้ดำเนินการโครงการ “บอกดิน” เพื่อการสำรวจข้อมูลที่ดินสำหรับนำไปบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล “BOKDIN” Project on Survey of Land Information to Accommodate Governments ซึ่งเป็นโครงการที่นำนวัตกรรมเทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

โดยการนำระบบ Line Official Account มาประยุกต์ใช้ในการรับแจ้งข้อมูลด้านที่ดินจากภาคประชาชน รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ โดยนำข้อมูลที่ได้รับแจ้งไปตรวจสอบและประมวลผลด้วยโปรแกรมสาธารณะด้านภูมิสารสนเทศบนระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล และข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ราษฎรสามารถครอบครองและทำกินในที่ดินได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด