เปิดจองแล้ว! รอบ 2 โครงการ รามาฯ-ธนารักษ์ ที่พักอาศัยคนชรา เริ่ม 1.8 ล้าน

20 ก.ค. 2564 เวลา 9:20 น. 1.7k

ธนารักษ์ เปิดจองรอบ 2 โครงการที่พักอาศัยคนชรา - ผู้สูงอายุครบวงจร รามาฯ-ธนารักษ์ ราคาเริ่มต้น ห้องละ 1.82 ล้านบาท 19 ก.ค -31 ส.ค. 64 เช็คสิทธิ์คงเหลือ ตรวจสอบสถานะ จองซื้อผ่าน http://senior-complex.treasury.go.th

20 ก.ค.2564 - คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เผยแพร่ข้อความ ความคืบหน้าโครงการ ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่ 2 เปิดจองแล้ว  โดยพร้อมเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าจอง (เพิ่มเติม) ที่พักอาศัยในโครงการ "ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์" ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564

 

ขณะผู้สนใจนั้น ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการและลงทะเบียนขอรับสิทธิ ได้ที่ http://senior-complex.treasury.go.th/home.php?pagename=home

ติดต่อสอบถามข้อมูลการเปิดรับจอง โทร. 0-2298-5364 และ 0-2142-2259 ในวันและเวลาทำการ 08.30-16.30 น.

เปิดจองแล้ว! รอบ 2  โครงการ รามาฯ-ธนารักษ์  ที่พักอาศัยคนชรา เริ่ม 1.8 ล้าน

สำหรับโครงการ รามาฯ-ธนารักษ์ เปิดขายรอบแรก เมื่อวันที่ 9-30 พ.ย.2563 ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจจำนวนมาก  โครงการดังกล่าว ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 (บางส่วน) จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 20 ไร่  ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยไม่หวังกำไร ราคาห้องพักเริ่มต้นที่ 1.82 – 2.99 ล้านบาท (ราคารวมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า) ระยะเวลา 30 ปี อยู่ได้ไม่เกินห้องละ 2 คน

เปิดจองแล้ว! รอบ 2  โครงการ รามาฯ-ธนารักษ์  ที่พักอาศัยคนชรา เริ่ม 1.8 ล้าน

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1.ประชาชนทั่วไปที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 58 ปี ณ วันที่จองสิทธิ โดยจะสามารถเข้าพักได้เมื่ออายุ 60 ปีบริบูรณ์ 

2.มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ ซึ่งส่วนนี้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นผู้พิจารณาสุขภาพของผู้จอง  

3.สามารถยอมรับเงื่อนไขค่าใช้จ่ายตามที่โครงการฯ กำหนด หรือยอมรับเงื่อนไขสินเชื่อจากธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ

เปิดจองแล้ว! รอบ 2  โครงการ รามาฯ-ธนารักษ์  ที่พักอาศัยคนชรา เริ่ม 1.8 ล้าน

แท็กที่เกี่ยวข้อง