svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ซีเค พาวเวอร์ ดันพลังงานหมุนเวียน 4.8 พัน MW สู่ NET ZERO EMISSION

24 พฤศจิกายน 2565

ซีเค พาวเวอร์ มุ่งเป้า NET ZERO EMISSION 2050 ลุยลงทุนพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดเป็น 4.8 พันเมกะวัตต์ ในอีก 2 ปีข้างหน้า  ปลื้มผ่านการรับรองให้เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก และโรงไฟฟ้าในเครือผ่านเกณฑ์ประเมิน Carbon Footprint Product

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย: CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดและมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรที่ต่ำที่สุดในอาเซียน มีเป้าหมายสู่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) ภายใต้แผนการดำเนินงาน CKP NET ZERO EMISSION 2050 พร้อมเดินตามเป้าหมายการเติบโตในด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและวางรากฐานด้านความมั่นคงทางพลังงาน ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

 

ซีเค พาวเวอร์ ดันพลังงานหมุนเวียน 4.8 พัน MW สู่ NET ZERO EMISSION

 

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของประชาคมโลกที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งสนับสนุนนโยบายของประเทศไทยที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) บริษัทจึงได้จัดทำกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ครอบคลุมการทำงานทั่วทั้งองค์กร สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ในการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 โดยให้ความสำคัญในทุกโรงไฟฟ้าที่บริษัทเข้าไปลงทุน เลือกใช้เทคโนโลยีระดับสูงเพื่อให้เกิดเสถียรภาพของระบบการจ่ายไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

ซีเค พาวเวอร์ ดันพลังงานหมุนเวียน 4.8 พัน MW สู่ NET ZERO EMISSION

 

ปัจจุบัน CKPower มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอยู่ประมาณ 89% ของกำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้าทั้งหมด และตั้งเป้าว่าภายในเวลา 5 ปี จะเพิ่มสัดส่วนเป็น 95%  ตลอดจนหันมาใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายในองค์กรอย่างเต็มกำลัง อาทิ การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าภายในอาคาร ที่อยู่อาศัย และโรงไฟฟ้าในเครือเป็นหลอด LED ประหยัดพลังงาน รวมถึงลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

 

รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรทุกระดับ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยต่อยอดระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อมนำกลไกการกำหนดราคาคาร์บอนสร้างโอกาสในการลงทุนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก (Green Finance) ให้กับองค์กร

 

ซีเค พาวเวอร์ ดันพลังงานหมุนเวียน 4.8 พัน MW สู่ NET ZERO EMISSION

 

“ที่ผ่านมาเป็นที่น่าภูมิใจที่ CKPower ได้ผ่านการรับรองให้เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization) จากคณะกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรืออบก. เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา”

 

นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และและจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำ ให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ CKPower ผ่านเกณฑ์สำคัญ Carbon Footprint Product (เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์) จากอบก. ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การใช้งาน และการกำจัดซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน

 

ซีเค พาวเวอร์ ดันพลังงานหมุนเวียน 4.8 พัน MW สู่ NET ZERO EMISSION

 

อีกทั้ง CKPower ยังได้กระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งในไทยและ สปป.ลาว ผ่านชุดยูนิฟอร์มใหม่ ‘CKPower Cool Mode’ ด้วยผ้า “Cool Mode” (ผ้าอนุรักษ์โลก) ที่มีนวัตกรรมโดดเด่น ด้วยคุณสมบัติพิเศษ     ในการซับเหงื่อและระบายความร้อนได้ดี เย็นสบายในขณะที่สวมใส่อยู่ในห้องอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสได้โดยไม่รู้สึกอึดอัด รีดง่าย ด้วยดีไซน์ที่ออกแบบให้ดูทันสมัย ซึ่งชุดยูนิฟอร์ม CKPower Cool Mode นี้ได้รับเกียรติบัตรรับรองการเป็นองค์กรลดโลกร้อน จากอบก. และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นับว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นในการตอกย้ำภารกิจสำคัญที่มุ่งสู่ CKP NET ZERO EMISSION ผ่านการร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

 

ตลอดจน CKPower ยังบรรลุความสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้ ในการเข้าร่วมเป็น Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) Supporter หรือเป็นผู้สนับสนุนมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศในหมวด Electric Utilities เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย

 

ซีเค พาวเวอร์ ดันพลังงานหมุนเวียน 4.8 พัน MW สู่ NET ZERO EMISSION

 

ล่าสุด CKPower ได้รับมอบรางวัลสำคัญแห่งปี SET Awards 2022 ประเภทรางวัล Rising Star Sustainability Awards กลุ่มรางวัลด้านความยั่งยืน (Sustainability Excellence) สะท้อนความมุ่งมั่น    ของบริษัทที่มุ่งเป้าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น