น้ำถึงชาวโกสุมพิสัยแล้ว หลังชป.เร่งเดินเครื่องสูบน้ำช่วยเกษตรกร

22 ก.พ. 2567 | 04:20 น.

น้ำถึงชาวโกสุมพิสัยแล้ว หลังชป.เร่งเดินเครื่องสูบน้ำช่วยเกษตรกร

นายไพฑูรย์ ศรีมุก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยว่า จากกรณีที่กลุ่มเกษตรกรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก นั้น ล่าสุดวันนี้ (22 ก.พ.67) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 9 เครื่อง แล้วเสร็จ พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำ ลำเลียงน้ำจากฝายหนองหวายอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เข้าสู่แปลงเกษตรปลายคลอง พื้นที่ประมาณ 170 ไร่แล้ว ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้รับความเสียหาย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างมาก

 

น้ำถึงชาวโกสุมพิสัยแล้ว หลังชป.เร่งเดินเครื่องสูบน้ำช่วยเกษตรกร

น้ำถึงชาวโกสุมพิสัยแล้ว หลังชป.เร่งเดินเครื่องสูบน้ำช่วยเกษตรกร

 

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้จัดส่งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เข้าไปติดตั้งเพิ่มเติมในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อไปที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วนกรมชลประทานโทร.1460

 

น้ำถึงชาวโกสุมพิสัยแล้ว หลังชป.เร่งเดินเครื่องสูบน้ำช่วยเกษตรกร

น้ำถึงชาวโกสุมพิสัยแล้ว หลังชป.เร่งเดินเครื่องสูบน้ำช่วยเกษตรกร

 

น้ำถึงชาวโกสุมพิสัยแล้ว หลังชป.เร่งเดินเครื่องสูบน้ำช่วยเกษตรกร

น้ำถึงชาวโกสุมพิสัยแล้ว หลังชป.เร่งเดินเครื่องสูบน้ำช่วยเกษตรกร