"รมว.ธรรมนัส" ลุยพะเยา ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

10 ก.พ. 2567 | 10:35 น.

"รมว.ธรรมนัส" ลุยพะเยา ณ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

วันนี้ (10 ก.พ.67) ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน โดยมี นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน นายนพดล น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา นายคชาทัช กาสินธุ์พิลา ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

 

\"รมว.ธรรมนัส\" ลุยพะเยา ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

 

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวณ จังหวัดพะเยา ความจุเก็บกัก 36 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2522  เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก ตั้งแต่บ้านใหม่ร่มเย็นจนถึงบ้านร่องส้าน เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ของประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำใช้ไม่ขาดแคลน

 

\"รมว.ธรรมนัส\" ลุยพะเยา ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

 

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ เดินทางต่อไปยังห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยต้นผึ้ง และแหล่งน้ำอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา

 

\"รมว.ธรรมนัส\" ลุยพะเยา ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

 

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยต้นผึ้ง ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา ความจุเก็บกัก 225,160 ลูกบาศก์เมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่พื้นที่ 2 ตำบล ในเขตอำเภอเมืองพะเยา และพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประมาณ 400 ไร่ ช่วยบรรเทาอุทกภัยได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

\"รมว.ธรรมนัส\" ลุยพะเยา ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ