BAM สนับสนุนโรงเรียนจัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน

25 ธ.ค. 2566 | 08:06 น.

BAM สนับสนุนโรงเรียนบ้านหนองสทิต จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน

นางจันทร์จิรา มะลิต้น ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคตะวันออก  นายอโนทัย ส่องประเสริฐ ผู้จัดการสำนักงานฉะเชิงเทรา และพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน ให้กับโรงเรียนบ้านหนองสทิต อำเภอแปลงยาว                              

 

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายสราวุธ อนีฆาศรีนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู รวมทั้ง นายแดนชัย นันทศิริประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสทิต  พร้อมคณะฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้นักเรียนได้จัดทำแปลงเกษตรอาหารกลางวันปลอดสารพิษ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี และสร้างคุณค่าทางโภชนาการควบคู่ ไปกับแผนการเรียนการสอนด้านเกษตรในพื้นที่โรงเรียน เพิ่มความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะงานเกษตรอย่างถูกต้องมากขึ้น