PEA เตือนประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพ

08 ธันวาคม 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตือนประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่ละเมิดการใช้ไฟฟ้าดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่อไฟตรง และมิเตอร์ไฟฟ้า โปรดแจ้ง PEA

โปรดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้า อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพ

  • ตรวจสอบบัตรประจำตัวพนักงาน
  • ตรวจสอบหนังสือมอบหมายจาก PEA  จึงสามารถอนุญาตให้เข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าได้

 

 

พบเห็นการละเมิดใช้ไฟฟ้า หรือลักขโมยสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า แจ้งสำนักงาน PEA ในพื้นที่ หรือ โทร. 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

PEA เตือนประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพ