PEA งดรับของขวัญในช่วงเทศกาลและทุกโอกาส

07 ธันวาคม 2566

PEA งดรับของขวัญในช่วงเทศกาลและทุกโอกาส ตามแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับความเป็นเลิศ ในการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม

PEA งดรับของขวัญในช่วงเทศกาลและทุกโอกาส ตามแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับความเป็นเลิศ ในการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง

PEA ขอขอบคุณในความปรารถนาดีและไมตรีจิตของท่าน มอบคำอวยพร แทนของขวัญ แค่นี่ก็สุขใจ

PEA งดรับของขวัญในช่วงเทศกาลและทุกโอกาส