นายกฯเศรษฐา สั่งกรมชลฯ ลุยสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปาด แหล่งน้ำต้นทุนแห่งใหม่ของชาวอุตรดิตถ์ 

30 พฤศจิกายน 2566

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สั่งกรมชลฯ ลุยสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปาด เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ชาวอุตรดิตถ์

บ่ายวันนี้ (30 พฤศจิกายน 2566) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด โดยมี นายอภิชาต ชุมนุมมณี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายยุทธนา มหานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นายพฤกษ์ เรืองไวทย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และรายงานผลการดำเนินงาน ณ  ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านดงต้นผึ้ง หมู่ที่ 10 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว ความจุเก็บกักประมาณ  85.64 ล้านลูกบาศก์เมตร หากก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องชาวอำเภอน้ำปาด และพื้นที่ใกล้เคียง ไว้ใช้ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชในฤดูฝนและฤดูแล้ง สนับสนุนการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร มีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 73,640 ไร่ ช่วยบรรเทาความรุนแรงของอุทกภัยให้กับพื้นที่ด้านท้ายน้ำ ทั้ง 2 ฝั่งของลำน้ำปาด ในเขตพื้นที่อำเภอฟากท่า และอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวางแผนดำเนินการโครงการไว้ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2573) 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องชาวอุตรดิตถ์ ได้สั่งการให้กรมชลฯ เร่งดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ เป็นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับชาวอุตรดิตถ์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป