ศิครินทร์ คว้ารางวัล “Best AIA Healthcare Partner 2023”

29 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลศิครินทร์ คว้ารางวัล Best AIA Healthcare Partner 2023 จากเวที AIA HOSPITAL AWARDS 2023 ตอกย้ำการเป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่บริหารทรัพยากรทางการแพทย์ พร้อมบริการด้านประกันภัยและบริการสินไหมประกันสุขภาพได้ยอดเยี่ยมแห่งปี 

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SKR กล่าวว่า ล่าสุดศิครินทร์ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศ BEST AIA HEALTHCARE PARTNER 2023 จากเวที AIA HOSPITAL AWARDS 2023 ตอกย้ำการเป็นโรงพยาบาลชั้นนำในเมืองไทยที่มีการบริการด้านประกันภัยและบริการสินไหมประกันสุขภาพยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปี 2566 ซึ่งผ่านการตรวจวัดประเมินผลทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย การสนับสนุนธุรกิจประกันเพื่อการทำประกันภัย, การบริหารทรัพยากรทางการแพทย์, การบริหารจัดการสินไหม, การเปิดรับและตอบรับนวัตกรรมทางดิจิทัล รวมถึงลูกค้าและตัวแทนเอไอเอได้รับประสบการณ์การบริการสินไหมประกันสุขภาพยอดเยี่ยม ซึ่งนับเป็นอีกความภาคภูมิใจขององค์กร

สุริยันต์ โคจรโรจน์

โดยในปี 2566 ศิครินทร์ได้มุ่งเดินหน้าพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์และการให้บริการ มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคยากซับซ้อนและการผ่าตัด ทำให้บริษัทเติบโตขึ้นในทุกๆด้านอย่างเห็นได้ชัด สะท้อนได้จากตัวเลขผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง การได้รับคัดเลือกติดอันดับกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

รวมถึงได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR) ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยในอนาคตธุรกิจ SKR ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

“ศิครินทร์ต้องขอขอบคุณ AIA ที่เห็นถึงความสำคัญของโรงพยาบาลคู่สัญญา ซึ่งบริษัทรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลในการให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มลูกค้าประกันได้เป็นอย่างดี” นายสุริยันต์ กล่าว

ทั้งนี้ AIA Hospital Award 2023 จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกและมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่มีความเป็นเลิศทั้งในด้านการบริการ การประกันภัย การบริการสินไหมประกันสุขภาพ รวมทั้งการมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเอไอเอประจำปี 2566 โดยมุ่งหวังช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการสินไหมสุขภาพ และประสบการณ์ด้านการประกันสุขภาพแก่ลูกค้าเอไอเอ และลูกค้าของโรงพยาบาลคู่สัญญา ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา

ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาโรงพยาบาลคู่สัญญาที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว จะประเมินจากข้อมูล 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย การใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสม คุ้มค่า รวมถึงความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการ, การเปิดรับและตอบรับนวัตกรรมทางดิจิทัลยอดเยี่ยม และความพึงพอใจของลูกค้าผู้เอาประกันภัยและตัวแทนเอไอเอที่ใช้บริการในโรงพยาบาลคู่สัญญา ซึ่งรวบรวมจากแบบประเมินความพึงพอใจหลังใช้บริการจริงที่ได้สอบถามไปยังลูกค้าและตัวแทนเอไอเอ โดยในการพิจารณาตัดสินรางวัลจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการแพทย์, ด้านการบริการ, ด้านการสื่อสาร และด้านการตลาด ร่วมกันพิจารณา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและน่าเชื่อถือ