รถไฟขนส่งทุเรียน บริษัท PAS ทุบสถิติขนส่งทุเรียนจากไทยเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างราบคาบ

24 เม.ย. 2566 | 10:15 น.

รถไฟขนส่งสินค้าทุเรียนสายประวัติศาสตร์ ของ บริษัท PAS มาบตาพุด-กว่างโจวทุบสถิติการขนส่งทุเรียนจากไทยเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างราบคาบ

การขนส่งทุเรียน 25 ตู้โดยรถไฟขบวนพิเศษจากมาบตาพุด ของบริษัท Pan-Asia Silk Road Co., Ltd หรือ PAS ในวันที่ 19 เมษายน เวลา 10.00 น โดยมีจุดหมายปลายทางที่สถานีรถไฟกว่างโจว รวมระยะทาง 3,453 กิโลเมตร โดยได้ออกเดินทางผ่านหนองคายเข้าสู่ประเทศลาวและผ่านเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนที่เมืองโม่หานแล้ววิ่งตรงเข้าเติมเชื้อเพลิงที่เมืองคุนหมิงและเดินทางมุ่งหน้าสู้เมืองกวางโจ 

โดยบริษัท PAS ตั้งเป้าการเดินทางจากมาบตาพุด-กว่างโจวไม่เกิน 5 วัน โดยเป็นการเดินทางขนส่งสินค้าทุเรียนทั้ง 25 ตู้ทางรางอย่างเดียวจากสถานีรถไฟมาบตาพุดจนถึงสถานีรถไฟกว่างโจวโดยไม่ต้องขนตู้คอนเทนเนอร์เย็นทั้ง 25 ตู้ลงจากขบวนรถไฟเลยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

โดยรถไฟขนส่งสินค้าขบวนพิเศษของบริษัท PAS ได้เดินทางถึงสถานีรถไฟกว่างโจวซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางในวันที่ 23 เมษายน เวลา 21.20น ซึ่งถือว่าเร็วกว่าแผนกำหนดเวลาเดิม ซึ่งขบวนรถไฟขบวนพิเศษของ บริษัท PAS ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น 4 วันครึ่ง ถือว่าเร็วกว่ากำหนดเวลาเดิมครึ่งวันและถือว่าการเดินทางขนสินค้าพิเศษขบวนนี้เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในการขนส่งสินค้าทุเรียนจากประเทศไทยสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทุบสถิติระยะเวลาการเดินทางขนส่งสินค้าทุเรียนจากประเทศไทยในอดีตไม่ว่าทางบกหรือทางเรือ 

โดยรวดเร็วกว่าการขนส่งทางรถบรรทุกเท่าตัวและรวดเร็วกว่าทางเรือสองเท่าหรือสามเท่าตัว ดังนั้น จึงอาจถือได้ว่าการขนส่งทางรางหรือทางรถไฟโดยบริษัท PAS เป็นการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วที่สุด ประหยัดที่สุดและปลอดภัยมากที่สุด และถ้ามองในภาพรวมอาจเหนือกว่าการเดินทางขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งแพงกว่ามาก แต่ความรวดเร็วไม่ได้แตกต่างกันมาก โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าเกษตรเช่น ทุเรียน มังคุดหรือ อาหารทะเลแช่เย็น ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ การขนส่งสินค้าทางรางจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและเหมาะสม ที่สุด สำหรับผู้ประกอบการในการส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ บริษัทPAS จะเริ่มดำเนินการขนส่งสินค้าทางรางจากประเทศไทยสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป โดยเน้นการขนส่งสินค้าประเภทต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์เย็นหรือตู้ Refer เป็นหลัก โดยบริษัท PAS ได้จัดเตรียมไว้ให้สำหรับลูกค้าไม่น้อยกว่า 1,000 ตู้ Referโดยเน้นการส่งออกสินค้าทุเรียน มังคุด อาหารทะเลแช่แข็ง และเน้นการขนส่งสินค้าสู่ 3 เมืองหลักคือกว่างโจว คุนหมิงและฉงชิ่ง และเที่ยวขากลับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเริ่มมีการขนส่งสินค้าขาเข้ามาที่ประเทศไทย และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันประกอบไปด้วย ปุ๋ยเคมี สินค้าประเภทE-Commerce เครื่องจักรกลทางการเกษตรและอื่นๆ โดยจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมนี้เช่นกัน