สยามพิวรรธน์ ร่วมสนับสนุนวันสตรีสากล ส่งเสริมความหลากหลาย เท่าเทียม

07 มี.ค. 2566 | 03:00 น.

สยามพิวรรธน์ ร่วมสนับสนุนวันสตรีสากล (International Women’s Day หรือ IWD) ตอกย้ำจุดยืนองค์กรที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมความหลากหลายและบทบาทของผู้หญิง

สยามพิวรรธน์ ร่วมสนับสนุนวันสตรีสากล (International Women’s Day หรือ IWD) 8 มีนาคม 2566 ตอกย้ำจุดยืนองค์กรที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมความหลากหลายและบทบาทของผู้หญิง ภายใต้แคมเปญหลักของ IWD คือ #EmbraceEquity เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรต้นแบบในการส่งเสริมความหลากหลาย (Diversity) และ ความเท่าเทียม (Equality) พร้อมเปิดประตูสู่โอกาสให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้เติบโตพร้อมกับองค์กร (Well Growing Platform) และร่วมสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ

สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่เป็นเจ้าของโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม และสยามพรีเมียมเอาท์เล็ต กรุงเทพ มีพนักงานหญิงในองค์กรและอยู่ในระดับบริหารมากกว่า 67% ภายใต้การขับเคลื่อนของ ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ แม่ทัพหญิงแกร่ง ผู้นำพาธุรกิจก้าวข้ามทุกข้อจำกัดและฟันฝ่าทุกวิกฤติการณ์ มุ่งหน้าสู่อนาคตอย่างเข้มแข็ง อีกทั้งยังมีรางวัลการันตีจากองค์กรระดับสากล อาทิ รางวัลสาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศจาก UN Women 2022 Thailand Women’s Empowerment Principles (WEPs) Awards และรางวัลสาขา Excellence in Women Empowerment Strategy จาก HR Excellence Awards 2022 เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านั้นเกิดจากแนวคิดของสยามพิวรรธน์ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมและความหลากหลาย และนำมาปฎิบัติอย่างจริงจัง เรามาทำความรู้จักพลังของผู้หญิงที่ร่วมขับเคลื่อนสยามพิวรรธน์ให้เติบโตและเดินหน้าต่อไปอย่างแข็งแกร่ง

สยามพิวรรธน์ ร่วมสนับสนุนวันสตรีสากล ส่งเสริมความหลากหลาย เท่าเทียม

กัลยรักษ์ ปิยะคุณ ผู้บริหารสายงานวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

“ในโลกธุรกิจสมัยใหม่ เราให้ความสำคัญกับการเปิดกว้าง รับฟังมุมมองและความคิดของคนทุกเพศ ทุกวัย เราตระหนักดีว่าภายใต้ความแตกต่างของผู้คนในสังคมที่หลากหลาย ถือเป็นเสียงสะท้อนที่มีความหมายและทำให้เราต้องคิดและพัฒนายิ่งขึ้นไปอีก ในยุคที่เปิดกว้างและไร้ข้อจำกัดดังเช่นปัจจุบัน ผู้หญิง ผู้ชาย และกลุ่ม LGBTQ คือกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องเคารพในทุกๆ ความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม”

 

สยามพิวรรธน์ ร่วมสนับสนุนวันสตรีสากล ส่งเสริมความหลากหลาย เท่าเทียม

ยุพรัตน์ บุญธรรม ผู้บริหารสายงานพัฒนาระบบงานและบริหารความเสี่ยง บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

“ธุรกิจจะเดินหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ต้องมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ระบบจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้หญิงเป็นกลไกสำคัญในการออกแบบแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส และควบคุมให้การดำเนินงานสอดคล้องตามข้อกำหนด ผู้หญิงมีทักษะการจัดการในภาวะวิกฤตที่เยี่ยมยอด ทั้งเด็ดขาดชัดเจน และยืดหยุ่นละเอียดอ่อน ช่วยให้องค์กรพร้อมรับมือและปรับตัวทันต่อทุกสถานการณ์”

 

สยามพิวรรธน์ ร่วมสนับสนุนวันสตรีสากล ส่งเสริมความหลากหลาย เท่าเทียม

สรัลธร อัศเวศน์ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

“ศูนย์การค้าต่างๆ ในกลุ่มสยามพิวรรธน์ได้สร้างปรากฏการณ์ที่เป็น Talk of the World ตอกย้ำการเป็น Global Destination ซึ่งขับเคลื่อนผ่านพลังจากทุกภาคส่วน พร้อมดึงศักยภาพของสุดยอดฝีมือจากทีมทำงานผู้หญิง ที่มีความละเอียดอ่อน ลึกซึ้ง ทั้งยังเปิดรับความหลากหลายจากทุกเจเนอเรชั่นโดยไม่จำกัดเพศ เปิดโอกาสร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีที่สุด เป็นเวทีที่ทุกคนได้แสดงออกและเรียนรู้ เติบโตไปกับองค์กร เพิ่อนำเสนอสุดยอดประสบการณ์ระดับโลกที่แท้จริง”

สยามพิวรรธน์ ร่วมสนับสนุนวันสตรีสากล ส่งเสริมความหลากหลาย เท่าเทียม

ชนิสา แก้วเรือน ผู้บริหารกลุ่มงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

“เราเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย (Diversity) และพร้อมปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคใหม่ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเพศไหน ได้มีส่วนร่วมนำเสนอไอเดีย โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีพลังสร้างสรรค์อย่างเต็มเปี่ยม สามารถพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อที่จะสร้างปรากฏการณ์เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าอยู่เสมอ”

 

สยามพิวรรธน์ ร่วมสนับสนุนวันสตรีสากล ส่งเสริมความหลากหลาย เท่าเทียม

อรดิศ สนิทวงศ์ ผู้บริหารกลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และ CSR บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด

“สยามพิวรรธน์มีโครงการและกิจกรรมมากมายที่แสดงถึงปณิธานการขับเคลื่อนธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับผู้คน ชุมชนและสังคม (Net Positive Impact) ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการมอบโอกาสและสร้างความเท่าเทียมให้กับผู้คนทุกกลุ่มในสังคมโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสเพศหญิง เรายังคงเดินหน้าสานต่อเพื่อตอกย้ำอุดมการณ์ส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี”

 

สยามพิวรรธน์ ร่วมสนับสนุนวันสตรีสากล ส่งเสริมความหลากหลาย เท่าเทียม

ธณพร ตันติยานนท์ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจศูนย์การค้า สยามพารากอน

“การบริหารศูนย์การค้าที่เป็นแลนด์มาร์คระดับโลก ที่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกต้องการมาเยือน สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม ดังนั้นการมองหานวัตกรรมและกิจกรรมรูปแบบใหม่ การสร้างแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ที่สามารถรองรับกลุ่มคนทุกเจเนอเรชั่น ตอบโจทย์ความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ คือวิถีและหนทางที่ทำให้ศูนย์การค้าในเครือของสยามพิวรรธน์ ยังครองความเป็นที่ 1 ในใจของผู้คนได้จนถึงทุกวันนี้”

 

สยามพิวรรธน์ ร่วมสนับสนุนวันสตรีสากล ส่งเสริมความหลากหลาย เท่าเทียม

ปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มธุรกิจ Concept Shop สยามพิวรรธน์

“ระบบนิเวศธุรกิจของสยามพิวรรธน์ คือความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยเป้าหมายที่มุ่งสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกัน เรามีแพลตฟอร์มที่ให้โอกาสกับผู้คนในสังคมจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการหญิง หลายต่อหลายท่านได้เป็นผู้ส่งมอบคุณค่าผ่านผลงานที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัว”

 

สยามพิวรรธน์ ร่วมสนับสนุนวันสตรีสากล ส่งเสริมความหลากหลาย เท่าเทียม

กัลยกร ศินีธนัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายงานประสิทธิภาพองค์กร สยามพิวรรธน์

“การทำงานในแบบฉบับของ HR ยุคใหม่ นอกจากจะเป็นการผสมผสานศาสตร์และศิลป์เพื่อบริหารคนในองค์กรให้ทำงานได้อย่างมีความสุขควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะและความรู้ จนสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างเต็มศักยภาพแล้ว บนมิติของความหลากหลายเรายังมุ่งมั่นในการยกระดับและให้ความสำคัญต่อเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิสตรี เพื่อเปิดกว้างให้ทุกคน ได้มีเวทีแสดงความสามารถ และมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย (Well-growing platform)”

 

สยามพิวรรธน์ ร่วมสนับสนุนวันสตรีสากล ส่งเสริมความหลากหลาย เท่าเทียม

วดี ภิญโญทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนสังคม (CSV) ไอคอนสยาม

“ไอคอนสยามเกิดขึ้นจากแนวคิดธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่มุ่งสร้างการสานประโยชน์ร่วมกันกับทุกฝ่าย เราจึงให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันกับชุมชนเพื่อนบ้าน และการร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเปิดพื้นที่ที่ดีที่สุดของไอคอนสยามให้ชุมชนและสังคมมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ที่สำคัญเรามุ่งมั่นในการขยายศักยภาพของเพื่อนบ้านของเราที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไป ความใส่ใจในรายละเอียดแบบผู้หญิงทำให้เราเข้าใจผู้คน ชุมชนและสังคมรอบข้างให้มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างแท้จริง”

 

สยามพิวรรธน์ ร่วมสนับสนุนวันสตรีสากล ส่งเสริมความหลากหลาย เท่าเทียม

ฐนุชดี เสรีวัฒโนภาส Customer Journey Strategist บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

“การสร้าง Customer Journey เพื่อให้ลูกค้าประทับใจและสร้างประสบการณ์ที่ดีนั้น ต้องมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง สยามพิวรรธน์เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และทดลองทำสิ่งใหม่ (Pioneer) เป็นองค์กรที่ไม่เพียงแต่เปิดเวทีให้กับผู้หญิงได้แสดงความสามารถเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้เพศอื่นๆ ได้พัฒนาและเรียนรู้ตลอดเวลา ทำให้สามารถต่อยอดความคิดไปสู่บริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้คนในยุคปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น”

 

สยามพิวรรธน์ ร่วมสนับสนุนวันสตรีสากล ส่งเสริมความหลากหลาย เท่าเทียม

ชนิศศา สมาธิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าส่วนสนับสนุนลูกค้าสัมพันธ์ สยามพารากอน

“งานบริการของศูนย์การค้า ทำให้เรามีโอกาสทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจำนวนกว่าหลายแสนคนต่อวัน ได้พบปะและให้ข้อมูลกับผู้คนเป็นจำนวนมาก หัวใจสำคัญคือการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในทุกมิติ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เราให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ที่ได้เข้ามาใช้ชีวิตในพื้นที่ของเราเพื่อให้ได้รับรอยยิ้มและความสุขกลับไป”

 

สยามพิวรรธน์ ร่วมสนับสนุนวันสตรีสากล ส่งเสริมความหลากหลาย เท่าเทียม

ดวงใจ แจ้งสนิท ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน Design, กลุ่มงานออกแบบโครงการพิเศษ (Engineering) สยามพิวรรธน์

“การทำงานในองค์กรที่เป็นผู้นำความคิดสร้างสรรค์ อย่างสยามพิวรรธน์ ทำให้ต้องคิดหาดีไซน์และรูปแบบใหม่ๆ ที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้เสมอ ถือเป็นพื้นที่ของโอกาสสำหรับทุกคน ที่จะได้ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และดึงศักยภาพของผู้หญิงออกมาใช้อย่างเต็มที่”