svasdssvasds

มูบาดาลา ปิโตรเลียม สนับสนุนกิจกรรมการละศีลอด พร้อมร่วมต้านภัยโควิด-19 ในชุมชน

29 มิ.ย. 2565 เวลา 1:30 น.

มูบาดาลา ปิโตรเลียม สนับสนุนกิจกรรมการละศีลอด พร้อมร่วมต้านภัยโควิด-19 ในชุมชน

ปัจจุบันการจัดกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทต่างให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับ บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอดนับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทในประเทศไทยเมื่อปี 2547 โดยเราตระหนักว่าการจัดกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้เน้นเพียงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการให้คุณค่ากับการพัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ยอมรับ และสนับสนุนการดำเนินงานอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม
 

ดังนั้นการให้ความสำคัญกับคนหรือชุมชนจึงถือเป็นหัวใจสำคัญในการตั้งต้นความสำเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ และเป็นจุดเริ่มต้นของให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสมาอย่างต่อเนื่อง โดยเราได้ร่วมส่งเสริมและส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจการละศีลอดในเดือนรอมฎอนแก่มัสยิดต่าง ๆ จำนวนทั้งหมด 3,000 ถุงในพื้นที่หลายจังหวัดที่เราดำเนินงาน

มูบาดาลา ปิโตรเลียม สนับสนุนกิจกรรมการละศีลอด พร้อมร่วมต้านภัยโควิด-19 ในชุมชน

มูบาดาลา ปิโตรเลียม สนับสนุนกิจกรรมการละศีลอด พร้อมร่วมต้านภัยโควิด-19 ในชุมชน

โดยที่แรกคือชุมชนมุสลิมในพื้นที่กรุงเทพฯ บริษัทฯ ได้ส่งมอบถุงยังชีพจำนวน 1,800 ชุด  อันประกอบไปด้อาหาร อินทผาลัมอบแห้ง เจลแอลกอฮอล์และ ATK แก่มัสยิดต่าง ๆ ได้แก่ มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี (บางกะปิ) มัสยิดท่าอิฐ และมัสยิดกลางแห่งประเทศไทย ซึ่งเรายังได้จัดเลี้ยงอาหารอิสลามที่มัสยิดกลางฯ และยังได้ร่วมจัดและส่งมอบถุงยังชีพเหล่านี้ให้แก่ชุมชนชาวมุสลิมอีกด้วย 

มูบาดาลา ปิโตรเลียม สนับสนุนกิจกรรมการละศีลอด พร้อมร่วมต้านภัยโควิด-19 ในชุมชน

มูบาดาลา ปิโตรเลียม สนับสนุนกิจกรรมการละศีลอด พร้อมร่วมต้านภัยโควิด-19 ในชุมชน

มูบาดาลา ปิโตรเลียม สนับสนุนกิจกรรมการละศีลอด พร้อมร่วมต้านภัยโควิด-19 ในชุมชน

ทางด้านจังหวัดสงขลา พนักงานของเราที่คลังสินค้าได้ร่วมจัดและส่งมอบถุงยังชีพ อันประกอบไปด้วย อาหาร อินทผาลัมอบแห้ง และเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ชุมชนชาวมุสลิมจำนวน 200 ชุด โดยส่งมอบผ่านมัสยิดอุสาสนอิสลาม 

มูบาดาลา ปิโตรเลียม สนับสนุนกิจกรรมการละศีลอด พร้อมร่วมต้านภัยโควิด-19 ในชุมชน

มูบาดาลา ปิโตรเลียม สนับสนุนกิจกรรมการละศีลอด พร้อมร่วมต้านภัยโควิด-19 ในชุมชน

สำหรับที่ปัตตานี เราร่วมมือกับสมาคมประมงจังหวัดปัตตานี และสมาคมอวนล้อมจับแห่งประเทศไทยในการส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งสำหรับการละศีลอดจำนวน 1,000 ชุดให้แก่ชุมชนชาวประมงในอำเภอสายบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา และสนับสนุนการละศีลอดเพื่อชุมชนมุสลิมในเดือนรอมฎอน 

มูบาดาลา ปิโตรเลียม สนับสนุนกิจกรรมการละศีลอด พร้อมร่วมต้านภัยโควิด-19 ในชุมชน

อาจารย์ซัมซูดิน วาจิ คอเต็บมัสยิดอุสาสนอิสลาม  

“ขอขอบคุณบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียมที่ได้ส่งมอบถุงยังชีพ และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่ชาวบ้านชุมชนมัสยิดบ้านบน เราได้รับการสนับสนุนการละศีลอดในเดือนรอมฎอนจากบริษัทฯ มาเป็นเวลาหลายปี อยากให้มีกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปครับ” 
 

มูบาดาลา ปิโตรเลียม สนับสนุนกิจกรรมการละศีลอด พร้อมร่วมต้านภัยโควิด-19 ในชุมชน

อาจารย์ทวี นภากรณ์ อิหม่ามประจำมัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

“ช่วงนี้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง ความช่วยเหลือของบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม ในสนับสนุนการเลี้ยงอาหารชาวบ้าน สามารถบรรเทาทุกข์ให้ชาวบ้านได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณจิตอันเป็นกุศลของบริษัทฯ ที่ได้สนับสนุนเรามาโดยตลอด ขอบคุณครับ” 
 

มูบาดาลา ปิโตรเลียม สนับสนุนกิจกรรมการละศีลอด พร้อมร่วมต้านภัยโควิด-19 ในชุมชน

 นายราเชด อัลบลูชิ ประธานบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด 
“บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม มุ่งหวังที่จะยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และคนในสังคม โดยเราเปิดโอกาสให้พนักงานมีประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมด้านต่าง ๆ ของเรา เพราะเราเชื่อว่าด้วยการร่วมมือกัน เราจะสามารถสร้างรากฐานที่ดีในการสร้างสังคมที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน เพื่อส่งมอบอนาคตที่สดใสให้แก่เยาวชนต่อไปในอนาคต”

 

หุ้นกู้ TRUE ดอกเบี้ย 4.9%

08 ส.ค. 2565 เวลา 9:14 น.

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด