มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ร่วมมือ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เพิ่มศักยภาพขยาย

27 ส.ค. 2564 | 10:36 น.

โรงพยาบาลสนามบีเจซี บิ๊กซี และโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก  รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 กลุ่มสีแดง

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด-19 ตัวเลขของผู้ติดเชื้อยังมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัญหาผู้ป่วยกลุ่มสีแดง ที่มีเตียงไม่เพียงพอทำให้เกิดอัตราการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี ร่วมมือกับ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 จัดตั้งโรงพยาบาลสนามบีเจซี บิ๊กซี และโรงพยาบาลในเครือบางะกอก เปิดให้บริการโรงพยาบาลสนาม ณ พื้นที่อาคารคลังสินค้า บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) โดยในเฟสแรก ได้เปิดบริการให้ผู้ป่วยสีเหลืองเข้าพักแล้วกว่า 51 เตียง สำหรับเฟส 2 ได้มีการเพิ่มศักยภาพขยายโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีแดงมากถึง 35 เตียง และสามารถรองรับผู้ป่วยสีเขียวได้ 55 เตียง พร้อมเปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ร่วมมือ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เพิ่มศักยภาพขยาย

นายอัศวิน-นางฐาปณี  เตชะเจริญวิกุล รองประธานกรรมการและกรรมการเหรัญญิกและเลขานุการมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี เปิดเผยว่า “การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้มีเตียงในการรักษาเพิ่มมากขึ้น  โอกาสนี้มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี สนับสนุนเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow สำหรับนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสนาม เราขอเป็นอีกหนึ่งแรงหนุนที่จะช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน”

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ร่วมมือ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เพิ่มศักยภาพขยาย

ด้านพญ. เจรียง  จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและโรงพยาบาลปิยะเวท กล่าวว่า“ โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะดูแลผู้ป่วยและประชาชนโดยสามารถดูแลผู้ป่วยวิกฤตหรือผู้ปวยสีแดงได้มากกว่าโรงพยาบาลสนามอื่น ๆ อีกทั้งยังพรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อดูแลและรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีพร้อมยืนยันว่าจะเป็นกองกำลังในการสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขและพร้อมจะดูแลผู้ป่วยทุกคนอย่างเต็มความสามารถ”


โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก มีความพร้อมทั้งในด้านของการรักษาผู้ป่วยโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนและสังคมก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ร่วมมือ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เพิ่มศักยภาพขยาย

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ร่วมมือ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เพิ่มศักยภาพขยาย

สำหรับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากถึง 141 เตียงโดยแบ่งเป็นผู้ป่วยสีเขียว สีแดง และเหลืองตามลำดับโดยมีบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่คอยให้บริการพร้อมทั้งให้การรักษาผู้ป่วยทุกคนด้วยความมุ่งมั่นที่อยากให้ทุกคนได้กลับบ้านและมีสุขภาพที่แข็งแรงกลับไป


ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลสนามบีเจซีบิ๊กซีและโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกเพื่อจัดหาเครื่องช่วยหายใจอุปกรณ์ทางการแพทย์และของใช้ที่จำเป็นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยโควิด -19 ชื่อบัญชี: มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ธนาคาร: กสิกรไทย เลขบัญชี: 033-8-08520-6 ส่งหลักฐานเพื่อขอใบลดหย่อนภาษีได้ที่ Line: https://lin.ee/oaSNDc8 นอกจากนี้ยังสามารถร่วมบริจาคเพื่อส่งต่อของใช้จำเป็นให้โรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศผ่านโครงการ Extra Care ณ จุดรับบริจาคบิ๊กซี  ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บิ๊กซีมาร์เก็ตและร้านยาเพรียวทุกสาขาทั่วประเทศ