svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดตัวโครงการ “เก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” สร้างบ้านเพื่อผู้ประสบภัย

25 สิงหาคม 2565

เต็ดตรา แพ้ค เปิดตัวโครงการ “เก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” ตั้งเป้าหมายสู่การสร้างบ้านจากผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเพื่อผู้ประสบภัย

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำด้านโซลูชันการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจเพื่อเปิดตัวโครงการ “เก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” ซึ่งต่อยอดจากโครงการหลังคาเขียวฯ ที่สิ้นสุดวาระดำเนินการในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โครงการเก็บกล่องสร้างบ้านฯ ได้วางเป้าหมายจัดเก็บและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วเพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในหมวดวัสดุก่อสร้างสำหรับสร้าง “บ้าน” ให้กับผู้ประสบภัย โดยยังคงร่วมกับพันธมิตรหลักอย่างมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (รายการทีวี 360 องศา) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพันธมิตรรายใหม่ ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่จะมาร่วมสนับสนุนการขยายช่องทางการรับกล่องเครื่องดื่ม ซึ่งจะมีการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้ประสบภัย ผ่านทางการทำงานร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมีบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3) เข้าร่วมในการสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังประชาชนทั่วประเทศ

 

เปิดตัวโครงการ “เก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” สร้างบ้านเพื่อผู้ประสบภัย

เปิดตัวโครงการ “เก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” สร้างบ้านเพื่อผู้ประสบภัย

 

ตลอดระยะเวลา 12 ปี กับความสำเร็จของโครงการหลังคาเขียวฯ ที่รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วได้มากกว่า 2,500 ตัน และนำไปผลิตเป็นแผ่นหลังคา เพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนมากกว่า 68,000 แผ่นไปแล้วนั้น ในวันนี้ โครงการเก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก หรือ “The Green Shelter project for Friends in Need (of “Pa”) Volunteers Foundation”  จะเริ่มสานต่อความสำเร็จดังกล่าว พร้อมเปิดรับพันธมิตรที่จะมาสนับสนุนโครงการให้สามารถขยายช่องทางการรับกล่องเครื่องดื่ม เพื่อเพิ่มปริมาณการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วจากอาสาเก็บกล่องทั่วประเทศ กลับมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในหมวดวัสดุก่อสร้าง อาทิ แผ่นหลังคา ไม้เทียมสังเคราะห์อีโค่ อีโค่บริค วงกบประตู และอื่น ๆ ที่สามารถนำมาสร้าง “บ้าน” เพื่อมอบให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยจากภัยธรรมชาติ หรือกรณีต่างๆ ในนามของโครงการฯ

 

เปิดตัวโครงการ “เก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” สร้างบ้านเพื่อผู้ประสบภัย

นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กล่าวว่า “มูลนิธิฯ ของเรานั้น มีภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศ การทำงานร่วมกับภาคเอกชนทำให้เราสามารถสนับสนุนภารกิจสำคัญนี้ได้มากยิ่งขี้น โดยโครงการหลังคาเขียวฯ ที่ผ่านมา ได้ช่วยผู้ที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย และเมื่อสามารถเพิ่มการช่วยเหลือจากหลังคามาเป็นวัสดุจำเป็นอื่นๆ ของบ้าน กับโครงการใหม่ “เก็บกล่องสร้างบ้านฯ” จะทำให้เรามีศักยภาพในการช่วยพี่น้องไทยของเราให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความทุกข์นี้ได้ มูลนิธิฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความมุ่งมั่นนี้ร่วมกันกับเต็ดตรา แพ้ค และได้เห็นความร่วมมือของเราขยายไปสู่พันธมิตรรายอื่นๆ ที่เข้ามาช่วยกันมากขึ้น แสดงถึงความสามัคคีของพวกเราประกอบกับความพยายามร่วมกันของผู้คนในสังคมที่เข้าร่วมกับโครงการนี้ ด้วยในการเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วเพื่อนำไปรีไซเคิล”

 

เปิดตัวโครงการ “เก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” สร้างบ้านเพื่อผู้ประสบภัย

 

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเต็ดตรา แพ้ค เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำ ซึ่งการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นขึ้นอยู่กับห่วงโซ่คุณค่าการรีไซเคิลที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการวางแผนงานและกิจกรรมที่ทำให้กล่องเครื่องดื่มใช้แล้วได้รับการรวบรวม คัดแยก และนำไปรีไซเคิลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเราได้ริเริ่มโครงการเพื่อรณรงค์จัดเก็บและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มในหลากหลายรูปแบบและพื้นที่ในประเทศไทย

 

“เราตระหนักดีว่าความสำเร็จของการทำงานในโครงการต่าง ๆ จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย สำหรับโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านฯ เราหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วนเหมือนเช่นเคย โดยเฉพาะกลุ่มพลังอาสาเก็บกล่องจากทั่วประเทศที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของโครงการฯ และขอขอบคุณพันธมิตรองค์กรต่าง ๆ ทุก ๆ ท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกับเราในครั้งนี้” นางสาวรัตนศิริ ติลกสกุลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว  “นอกไปจากกลุ่มพันธมิตรหลัก ด้วยความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจรีไซเคิลอย่าง บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด บริษัท อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด บริษัท รีไซโคเอ็กซ์ จำกัด บริษัท แอดวานซ์ แมท จำกัด และบริษัท เอ็ม.บี.เจ.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ทำให้เราสามารถนำกล่องเครื่องใช้แล้วกลับมารีไซเคิลให้เป็นวัสดุก่อสร้างที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถใช้งานได้จริง เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์เพื่อบ้านใหม่ของพี่น้องคนไทยด้วยกัน”

 

เปิดตัวโครงการ “เก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” สร้างบ้านเพื่อผู้ประสบภัย

 

การร่วมกันของพันธมิตรหลัก และผู้สนับสนุน รวมทั้งสิ้น 14 ราย ในโครงการ “เก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” จะมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 ไปจนถึง 31 สิงหาคม 2568 โดยผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ให้กับโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านฯ ได้ที่จุดรับกล่องในห้างค้าปลีกบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาใหญ่ทุกสาขาทั่วประเทศ ห้างมินิบิ๊กซี 10 สาขานำร่องในสถานีบริการน้ำมันบางจากในกรุงเทพมหานคร  รวมไปถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลและอาคารสำนักงานในเครือทั่วประเทศ โดยจะเริ่มนำร่อง 18 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 

ดูรายละเอียดที่ www.Facebook.com/Thaigreenshelter เพื่อสมัครเป็นอาสาเก็บกล่อง โดยสอบถามและติดต่อโครงการได้ที่ 02 -747 8881 อีเมล: [email protected]

 

เปิดตัวโครงการ “เก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” สร้างบ้านเพื่อผู้ประสบภัย

เปิดตัวโครงการ “เก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” สร้างบ้านเพื่อผู้ประสบภัย

 

เกี่ยวกับเต็ดตรา แพ้ค

เต็ดตรา แพ้ค คือผู้นำเสนอโซลูชันบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิตอาหารชั้นนำของโลก โดยทำงานร่วมกับลูกค้าและซัพพลายเออร์อย่างใกล้ชิด เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้คนนับพันล้านในกว่า 160  ประเทศทั่วโลก ด้วยจำนวนพนักงานมากกว่า 25,000 คนซึ่งมีฐานการดำเนินงานทั่วโลก เราเชื่อในความรับผิดชอบของเราในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมและการมอบความยั่งยืนแก่ธุรกิจนี้ ปรัชญาการทำงานของเราคือปกป้อง ทุกคุณค่า™ หรือ “PROTECTS WHAT’S GOOD™” ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของเราในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและซื้อหาได้ในทุกที่
ข้อมูลเกี่ยวกับ เต็ดตรา แพ้ค กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.tetrapak.com/th