สิ้นเจ้าสัวยศ เอื้อชูเกียรติ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
16 พ.ย. 2564 เวลา 14:12 น. 17.8k

เจ้าสัวยศ เอื้อชูเกียรติ นักธุรกิจชื่อดังเสียชีวิตแล้ว

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  ผู้ใช้เฟซบุ๊ค Nadaprapai Sucharitkul หรือ ดร.นฎาประไพ สุจริตกุล ภรรยาของ เจ้าสัวยศ เอื้อชูเกียรติ ได้ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งข่าวการสูญเสียเจ้าสัวยศ โดย ระบุว่า 11.22 16/11/21 ซึ่งหลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าว ได้มีผู้คนเข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก 

 

กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา 17.00 น. ณ ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

สำหรับเจ้าสัวยศ เอื้อชูเกียรติ และ ดร.นฎาประไพ สุจริตกุล ครองรักกันมากว่า 28 ปี ก่อนจดทะเบียน พร้อมฉลองสมรสเมื่อ 22 พ.ย.2562 โดยทั้งคู่มีบุตรชาย 2 คน คือ “ภูมิ และ ภัทร เอื้อชูเกียรติ”

 

คุณวุฒิการศึกษา -ประวัติการอบรม -ประสบการณ์ทำงานเจ้าสัวยศ เอื้อชูเกียรติ 

 • ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาโยธา University College London,
 • University of London ประเทศอังกฤษ

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
 • ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ด้านการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ
 • ด้านบัญชีและการเงิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • Role of the Chairman Program (RCP) 1/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • บทบาทคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน /ตำแหน่งที่สำคัญ

 • 2535-2540 รองประธานกรรมการ ธนาคารเอเชีย จำกัด(มหาชน)
 • 2533-2555 ประธานกรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
 • 2544-2559 ประธานกรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
 • อดีตกรรมการ เอสซีจี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)