จับตา"นายกฯ"ยุบสภา คาด 2 สัปดาห์ หลังประกาศใช้กม.ลูก

12 ม.ค. 2566 | 03:59 น.

ส.ว.วันชัย ประเมินเงื่อนไขยังไม่"ยุบสภา" ส่วนหนึ่ง รอประกาศใช้ กฎหมายลูก 2 ฉบับ ขณะที่ กกต.กทม. แบ่ง 33 เขตเลือกตั้งเสร็จแล้ว รอกม.ลูก 2 ฉบับประกาศใช้

  บรรยากาศการเมืองคึกคักเป็นลำดับ ภายหลังพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว .กลาโหม  เปิดตัวเป็นแคนคิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรครวมไทยชาติไทย  (รทชท.)   แต่ยังไร้สัญญาณประกาศ"ยุบสภา" จากนายกรัฐมนตรี

 

  แม้ว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยืนยัน นายกรัฐมนตรี ได้นำร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  หรือกฎหมายลูก 2 ฉบับ ขึ้นทูลเกล้าฯแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.2565 หลังจากนี้จะอยู่ในพระราชอำนาจ 90 วัน ตั้งแต่วันที่ทูลเกล้าฯไป 

 

 

พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม

 

มีความเห็นจาก  นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ต่อกรณีพล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่ประกาศยุบสภา และอาจจะมีความจำเป็นต้องอยู่ให้ครบเทอม 23 มีนาคม นี้ ว่า กรณีดังกล่าวเชื่อว่า นายกฯตอบเชิงหลักการ  เพราะหากพิจารณาในประเด็นความจำเป็น  มองว่าอาจเป็นเรื่องของโรคระบาดรุนแรง ภัยพิบัติรุนแรงหรือมีเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคง แต่ขณะนี้ยังมองไม่เห็นปัจจัยดังกล่าวว่าจะเกิดขึ้น 

 

เหตุผลอีกประการที่เป็นเงื่อนไขให้นายกฯไม่ยุบสภา อาจรอการประกาศใช้ "กฎหมายลูก" ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ทั้งกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายพรรคกาารเมือง  ดังนั้นหากร่างกฎหมายลูกประกาศใช้แล้ว อาจเป็นเวลาที่นับถอยหลังการยุบสภา ประมาณไม่เกิน 2 สัปดาห์ 
 

นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ระบุถึงความพร้อมการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 33 เขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครว่า ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีการแบ่งรูปแบบเขตเลือกตั้งไว้หลายรูปแบบตั้งแต่เดือนก.พ. 2565 โดยมีรายละเอียดข้อมูลแนวเขตเลือกตั้ง ข้อกฎหมายที่กำหนดจำนวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64  เพื่อให้ กกต.ได้ใช้ดุลยพินิจอิสระในการเลือกรูปแบบ เมื่อมีการประกาศจำนวนราษฎรใหม่ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65 เราก็จะนำจำนวนราษฎรรายแขวง รายตำบล ดังกล่าวมาพิจารณาว่าเขตเลือกตั้งที่เราได้ทำไว้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

 

"เท่าที่ดูเบื้องต้นยังอยู่ในเกณฑ์และเราก็ได้เร่งดำเนินการแบ่งเขตอย่างจริงจังแล้วแต่ยังไม่สามารถประกาศเผยแพร่ได้ ต้องรอร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศใช้บังคับเสียก่อน เนื่องจากมาตรา 27 ของกฎหมายดังกล่าว กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแบ่งเขตเลือกตั้ง แต่เมื่อยังไม่มีกฎหมายรองรับ เราก็ได้แต่เตรียมการไว้  

 

แต่เมื่อกฎหมายประกาศบังคับใช้ ระเบียบที่กำหนดรายละเอียดของการแบ่งเขต ซึ่งทราบว่ามีการดำเนินการยกร่างไว้เสร็จแล้ว ก็จะประกาศออกมา และถึงเวลานั้นการแบ่งเขตก็จะปรากฏออกมา คิดว่าเร็วๆนี้
 

ส่วนที่พรรคการเมืองเริ่มมีการติดป้ายหาเสียงนั้น  ขณะนี้อยู่ในช่วง 180 วันก่อนสภาผู้แทนราษฎร ครบวาระซึ่งกฎหมายกำหนดให้พรรคการเมืองผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ โดยการปฏิบัติก็จะเป็นลักษณะเดียวกับที่ผู้สมัคร พรรคการเมืองเคยปฏิบัติในการเลือกตั้งปี 62 ซึ่งจนถึงขณะนี้กกต.กทม. ยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการกระทำในลักษณะที่ผิดกฎหมาย