กกต.อัพเดทผู้สมัคร สว. ถูกตัดสิทธิ์ 2,020 คน เหลือ 46,206 คน

29 พ.ค. 2567 | 13:01 น.

กกต.ประกาศรายชื่อผู้สมัคร สว.แล้ว พบถูกตัดสิทธิ์ 2,020 คน เป็นชาย 1,112 คน หญิง 908 คน ยอดรวมเหลือ 46,206 คน จากที่สมัครทั้งหมด 48,117 คน “สมชัย”ฉะกกต.เปลี่ยนรูปแบบบัตรเลือกส.ว.เอื้อทุจริต

วันนี้ (29 พ.ค.67) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอของแต่ละอำเภอ เริ่มทะยอยปิดประกาศ รายชื่อผู้สมัคร สว. จาก 20 กลุ่มอาชีพ และตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเสร็จภายใน 5 วัน หลังปิดการรับสมัคร 

โดยสรุปยอดจำนวนผู้สมัคร สว.ทั้งหมด  48,226 คน  เป็นชาย  27,839 คน เป็นหญิง 20,387 คน 

จำนวนผู้สมัครที่คุณสมบัติผ่านหลังปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2567 จำนวน 48,117 คน  เป็นชาย 27,779 คน  เป็นหญิง 20,338 คน โดยมีผู้สมัครที่คุณสมบัติผ่านหลังการตรวจสอบวันนี้  (29 พ.ค.67) จำนวน 46,206 คน เป็นชาย  26,727 คน เป็นหญิง 19,479  คน    

ทั้งนี้ในการตรวจสอบคุณสมบัติตั้งแต่รับผู้สมัคร มีผู้ขาดคุณสมบัติ จำนวนทั้งสิ้น 2,020 คน เป็นชาย  1,112 คน เป็นหญิง  908  คน 

ด้านนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. โพสต์ข้อความกรณี กกต.ออกระเบียบกกต.ว่าด้วยกาเลือกส.ว.( ฉบับที่2 ) 2567 ที่มีการภาพตัวอย่างบัตรเลือก สว. ว่า กกต.เปลี่ยนรูปแบบบัตรเลือก สว. แบบเลือกไขว้ จาก 1 ใบ 4 ช่อง เป็น 4 ใบ ๆ ละ 1 ช่อง 

1.รูปแบบใหม่ เอื้อต่อการทุจริต หากคนใช้บัตรทั้ง 4 ใบ เลือกกลุ่มเดียวที่ตนจัดตั้ง บัตรไปอยู่ในหีบ ตรวจสอบไม่ได้ คะแนนคนนั้นเพิ่ม 4 เท่า

2. รูปแบบเดิม เป็นรูปแบบที่ประกาศในราชกิจจา ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มีพิมพ์ตัวอย่างในคู่มือการเลือก สว. มีการอบรมเจ้าหน้าที่ไปแล้ว  และอาจมีการให้โรงพิมพ์จัดพิมพ์บัตรไปแล้ว  การเปลี่ยนรูปแบบบัตรใหม่  ใครรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

3. ขณะนี้ยังไม่ประกาศในราชกิจจาฯ แต่กลับมีหนังสือเวียนถึง กกต.ทุกจังหวัดให้ปฏิบัติตามแล้ว  

4. คำถามที่ กกต. ควรตอบสังคม คือ ใครเสนอเปลี่ยน มีมติเมื่อไร  ทำไมไม่ทำตั้งแต่ก่อนหน้านี้ เพื่อให้คู่มือและการฝึกอบรมเป็นไปในแนวเดียวกัน และได้เตรียมการป้องกันการทุจริต ในกรณีบัตรหลายใบแต่กากลุ่มเดียวซ้ำกันอย่างไร