“ก้าวไกล”แชมป์อีกแล้ว ยอดเงินบริจาคพรรคนำโด่ง 2.7 ล้านบาท

28 พ.ค. 2567 | 06:18 น.

กกต.เปิดยอดเงินบริจาค 11 พรรคการเมืองเดือน มี.ค. 67 “ก้าวไกล”แชมป์นำโด่ง รับ 2.7 ล้านบาท ตามด้วย “ภูมิใจไทย” 2.35 ล้าน ขณะที่ “เพื่อไทย-พลังประชารัฐ-ประชาธิปัตย์-ชาติไทยพัฒนา”ไร้ยอดบริจาค

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปยอดเงินบริจาคของพรรคการเมือง ประจําเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 11 พรรคการเมือง โดยมีผู้บริจาคเงินให้พรรคการเมืองที่มีจำนวนเงิน ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 158 ราย เป็นจำนวนเงิน 6,574,688.84 บาท ประกอบด้วย

พรรคก้าวไกล ได้รับบริจาคมากสุด จากผู้บริจาค 53 ราย รวม 2,713,000 บาท และเป็นประโยชน์อื่นใด 11,000 บาท

พรรคภูมิใจไทย ตามมาเป็นอันดับที่สอง ได้รับบริจาคจากผู้บริจาค 93 รายรวม 2,350,000บาท 

พรรคกล้าธรรม อันดับที่สาม ได้รับบริจาคจากผู้บริจาค 1 รายรวม 465,000 บาท 

                         “ก้าวไกล”แชมป์อีกแล้ว ยอดเงินบริจาคพรรคนำโด่ง 2.7 ล้านบาท

พรรคไทยภักดี อันดับสี่ ได้รับบริจาคจากผู้บริจาค 2 รายรวม 310,000 บาท 

พรรครักษ์ป่า (รักษ์ผืนป่าประเทศไทย) อันดับห้า ได้รับบริจาคจากผู้บริจาค 1 ราย รวม 240,000 บาท 

พรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้รับบริจาคจากผู้บริจาค 1 รายรวม 200,000 บาท 

พรรคไทยสร้างไทย ได้รับบริจาคจากผู้บริจาค 2 ราย รวม127,000 บาท 

พรรคพลัง ได้รับบริจาคจากผู้บริจาค 1 ราย รวม112,688.84 บาท 
 

พรรคใหม่ ได้รับบริจาคจากผู้บริจาค 2 ราย รวม 26,000 บาท 

พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้รับบริจาคจากผู้บริจาค 1 ราย รวม 10,000 บาท 

พรรคทางเลือกใหม่ ได้รับบริจาคจากผู้บริจาค 1 ราย รวม 10,000 บาท

ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในขณะนี้  พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา ซึ่งมี ส.ส.ในสภาฯ ไม่มีรายงานยอดเงินบริจาคแต่อย่างใดสำหรับงวดเดือนมีนาคม