"ไพศาล" เตือนระวังยึดอำนาจรอบใหม่ หลังว่างเว้นมา 10 ปี กำลังเข้าระยะ

21 พ.ค. 2567 | 03:33 น.

"ไพศาล" เตือนระวังยึดอำนาจรอบใหม่ หลังว่างเว้นมา 10 ปี กำลังเข้าระยะ ชี้ประเทศต้องการผู้รักชาติ มาช่วยกันทำประกาศคำสั่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของชาติ ประชาชนและสถาบันที่เคารพสักการะสูงสุด 

นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว (Paisal Puechmongkol) โดยระบุว่า 

ด่วนมาก

จากการแถลงของรัฐบาลอิหร่านชัดเจนว่า การเสียชีวิตของท่านประธานาธิบดีและคณะจากเครื่องบินตกนั้นเป็นอุบัติเหตุ จึงทำให้เกิดความสบายใจขึ้นโดยทั่วไป หุ้นและ คลิปโตเขียวพรืดทั่วโลก

จับตาประเทศไทยวันนี้หุ้นคงจะขึ้นทั้งกระดาน
 

ส่วนผลจากอุบาทว์พระพายนั้นยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิด เพราะอาจกว้างขวางและรุนแรงกว่าที่คาดไว้เดิมมาก

อย่าลืมว่าในดวงเมืองของประเทศไทยนั้นท่านวางลัคนาไว้ ให้พระอังคาร เป็นศูนย์พาหะนำหน้าลัคนา อันหมายความว่าประเทศนี้ จะไม่ห่างจากบทบาทของทหารเป็นอันขาด

ขณะนี้การยึดอำนาจก็ว่างเว้นมา 10 ปีแล้ว กำลังเข้าระยะรอบใหม่ ที่อาจเกิด เหตุปุ๊บปั๊บขึ้นมาก็ได้

และคราวนี้ ขบวนการของคุณมีชัยคงไม่มีโอกาสได้เขียนประกาศคณะปฏิวัติอีกแล้ว เพราะบ้านเมืองเจ็บปวดรวดร้าวมามากพอแล้ว 
 

ประเทศต้องการผู้รักชาติ มาช่วยกันทำประกาศคำสั่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของชาติ ประชาชนและสถาบัน อันเป็นที่เคารพสักการะสูงสุด 

นำประเทศเข้าสู่การปฏิรูปยุคใหม่ ตามรอยพระบาทของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ในระยะใหม่ และในสถานการณ์ใหม่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใหญ่ของโลกปัจจุบัน

ผู้ปรีชาสามารถที่รักชาติบ้านเมืองเตรียมตัวได้