ยอดบริจาคเงินพรรคการเมืองเดือนกุมภาพันธ์ ภูมิใจไทยมากสุด พิธา คนเดียว 1 แสน

17 เม.ย. 2567 | 07:38 น.

กกต.เปิดยอดบริจาคเงินพรรคการเมืองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 13 พรรค 187 ราย 6,463,048 บาท ภูมิใจไทยครองแชมป์มากสุด พรรคก้าวไกล "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" บริจาคคนเดียว 105,000 บาท

วันนี้ (17 เมษายน 2567) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปยอดเงินบริจาคของพรรคการเมือง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 13 พรรคการเมือง โดยมีผู้บริจาคเงินให้พรรคการเมืองที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 187 ราย เป็นจำนวนเงิน 6,463,048 บาท ดังนี้ 

 • พรรคภูมิใจไทย จำนวนเงิน 2,390,000 บาท ผู้บริจาค 93 ราย ซึ่งผู้บริจาคส่วนใหญ่เป็น สส.ของพรรคภูมิไทยที่บริจาคตั้งแต่คนละ 10,000 บาท 30,000 บาท และ 50,000 บาท 
 • พรรคก้าวไกล จำนวนเงิน 1,166,198 บาท ประโยชน์อื่นใด 50,500 บาท ผู้บริจาค 76 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ผู้บริจาคเป็น สส.ของพรรค โดยนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคบริจาคมากที่สุด 105,000 บาท 
 • พรรคกล้าธรรม จำนวนเงิน 389,000 บาท ผู้บริจาค 1 ราย
 • พรรคไทยภักดี จำนวนเงิน 301,400 บาท ผู้บริจาค 2 ราย
 • พรรคพลังบูรพา ประโยชน์อื่นใด 365,000 บาท ผู้บริจาค 1 ราย
 • พรรคเพื่อไทย จำนวนเงิน 10,000 บาท ผู้บริจาค 1 ราย 
 • พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย จำนวนเงิน 360,000 บาท ผู้บริจาค 1 ราย
 • พรรคท้องที่ไทย จำนวนเงิน 1,000,000 บาท ผู้บริจาค 1 ราย
 • พรรคใหม่ จำนวนเงิน 64,050 บาท ผู้บริจาค 5 ราย 
 • พรรคประชาชาติ จำนวนเงิน 170,000 บาท ผู้บริจาค 1 ราย 
 • พรรคเสรีรวมไทย จำนวนเงิน 15,000 บาท ผู้บริจาค 1 ราย
 • พรรคไทยสร้างไทย จำนวนเงิน 160,900 บาท ผู้บริจาค 2 ราย 
 • พรรครักษ์ธรรม ประโยชน์อื่นใด 21,000 บาท ผู้บริจาค 2 ราย