ศาลสั่ง “ปารีณา” ชดใช้ค่าเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรี 7.6 ล้าน ใน 30 วัน

18 มี.ค. 2567 | 04:49 น.

ศาลสั่ง "ปารีณา ไกรคุปต์” ชดใช้ค่าเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี กว่า 7.6 ล้านบาท ใน 30 วัน หลังถูกตัดสิทธิชั่วชีวิตคดีรุกป่า เตือนถ้าไม่ปฏิบัติตามเจอยึดทรัพย์ ถูกจับ และ จำขัง

วันนี้ (18 มี.ค. 67) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2567 ที่ผ่านมา ศาลจังหวัดราชบุรี ได้มีคำบังคับให้ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีตส.ส.ราชบุรี ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ฟ้องคดี จำนวน 7,673,243.38 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ของต้นเงิน 7,251,091.21 บาท นับถัดจากวันฟ้อง วันที่ 19 ก.ค. 2566 จนกว่าจะชำระเสร็จ

โดยให้ น.ส.ปารีณา ดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับคำสั่ง ถ้าไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลา หรือเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องถูกยึดทรัพย์หรือถูกจับและจำขัง ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

ทั้งนี้ศาลได้ปิดหมายคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2567 หลังไม่มีผู้รับโดยชอบ

                  ศาลสั่ง “ปารีณา” ชดใช้ค่าเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรี 7.6 ล้าน ใน 30 วัน

สำหรับคำบังคับชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมดังกล่าว เนื่องจากหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษา ว่า น.ส.ปารีณา ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณี น.ส. ปารีณา เข้ายึดถือ ครอบครอง และทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนโดยมิชอบในพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 711-2-93 ไร่ 

จึงมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง ส.ส. นับจากวันที่ 25 มี.ค. 2564 ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ น.ส.ปารีณา ตลอดไป ทำให้กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 3 ราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2565 และสำนักงานกกต.ได้ยื่นฟ้องศาลเพื่อให้ น.ส.ปารีณา ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เคยเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิ้น ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ที่พ้นตำแหน่ง ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2564 โดยพบว่า น.ส.ปารีณา แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 119,669,910.69 บาท และหนี้สินทั้งสิ้น 28,429,118.15 บาท 

น.ส.ปารีณา แจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,462,720 บาท เป็นเงินเดือน ส.ส. 1,362,720 บาท รายได้จากการเลี้ยงวัว 1 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 1.2 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว