เปิดสมบัติ “อิทธิพล” รวย 81 ล้าน เงินฝาก49ล้าน "ตรีนุช" อู้ฟู้ 477 ล้าน

28 ธ.ค. 2566 | 04:41 น.

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน “อิทธิพล ” รวย 81 ล้าน เงินฝากกว่า 49 ล้าน ปืน 2 กระบอก ด้าน "ตรีนุช" อู้ฟู้ 477 ล้าน ที่ดิน 42 แปลง มูลค่า 305ล้าน

วันที่ 28 ธ.ค.2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ( ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลพล.อ.เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อ 5ก.ย.66 โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม พ้นจากตำแหน่งรมว.วัฒนธรรม และ น.ส.รัชดา จาติกวนิช คู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 81,162,381 บาท มีหนี้สินรวม 543,016 บาท 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม อดีตรมว.วัฒนธรรม

โดยเป็นทรัพย์สินของนายอิทธิพล 37,794,599 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 3บัญชี11,989,482 บาท เงินลงทุน 500,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านเดี่ยวเขตลาดพร้าว กทม. มูลค่า 16.2ล้านบาท ยานพาหนะ 5.04 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 3,504,000 บาท

นอกจากนั้น นายอิทธิพล แจ้งทรัพย์สินอื่น 561,117 บาทอาทิ สร้อยคอทองคำน้ำหนักประมาณ 5 บาท 1 เส้นพระเครื่อง 5 องค์ประเมินราคาไม่ได้นาฬิกา Chopard,Cartier มูลค่ารวม 350,000 บาทอาวุธปืน.380 และ.3รวม 2กระบอกและมีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 83,966 บาท
ทั้งนี้ในอิทธิพลแจ้งมีรายได้ต่อปี17,072,883 บาท ในจำนวนนี้ได้จากการเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต 15, 604,003 บาท และมีรายจ่ายต่อปีประมาณ 6,221,000 บาท

ส่วนน.ส.รัชดา มีทรัพย์สิน 43,310, 325 บาท โดยเป็นเงินฝาก10บัญชี 37,574,374 บาท เงินลงทุน 198,500 บาทยานพาหนะ 4.5 ล้านบาทสิทธิและสัมปทาน 687,451 บาททรัพย์สิน เป็นนาฬิกา patek philippeและCartier รวม 350,000 บาทมีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 459,050 บาท

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ด้าน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง แจ้งกรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่าตนและนายเจษฎา โชคดํารงสุข คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 477,713,386 บาท มีหนี้สินทั้งหมด 176,289 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของ น.ส.ตรีนุช 398,873,098 บาท ประกอบด้วยเงินสด 2 แสนบาทเงินฝาก4บัญชี 32 ,375,170 บาทเงินลงทุน 9,976, 815 บาท ที่ดิน 42แปลง ทั้งในจ.สระแก้ว ปราจีนบุรี นนทบุรี 305,447,200 บาท

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ กทม.และ จ.นนทบุรี จํานวนทั้งหมด 3 หลัง มูลค่ารวมทั้งหมด 31,160,000 บาท ยานพาหนะ 887,878 บาทสิทธิและสัมปทาน 18,826,032 บาท

ส่วนนายเจษฎา คู่สมรสมีทรัพย์สินรวม 72,059,564 บาท เป็นเงินฝาก 1,646,455 บาทเงินลงทุน 50, 667,319 บาทเงินให้กู้ยืม 2.3 ล้านบาทที่ดินส่วนใหญ่ในจังหวัดสุพรรณบุรี 10,513,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3,563,800 บาท ยานพาหนะ 2.3 ล้านบาทสิทธิและสัมปทาน 1,068,988 บาท

นอกจากนี้แจ้งว่าบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีเงินฝาก 33,024 บาทมีที่ดิน 9 แปลงในจ.สุพรรณบุรี 6,747,700 บาท